Urząd Miejski w Warce

Śluby w plenerze

Ślub cywilny w plenerze to rozwiązanie jakie daje ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego.

Od 2015 roku jest możliwość wzięcia ślubu cywilnego poza urzędem stanu cywilnego. Miejsce ślubu powinno gwarantować powagę i doniosłość oraz bezpieczeństwo uczestników.

Kierownik USC może przyjąć oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego w okręgu rejestracji stanu cywilnego, w którym jest właściwy (tj. w obrębie Gminy Warka).

Opłaty:

Podstawa prawna:

 

Miejsca na ślub w plenerze na terenie gminy Warka: