Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Przejdź do - Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych
21 listopada 2016

Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych

Ruszył Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów FLORIANY!
Głównym celem Konkursu FLORIANY jest inspirowanie, prezentowanie oraz premiowanie działań na rzecz szeroko pojętego bezpieczeństwa, edukacji w dziedzinie niesienia pomocy i eliminowania zagrożeń, podnoszenia jakości życia mieszkańców małych i większych miejscowości, integracji oraz rozwoju lokalnych środowisk, przeciwdziałania wykluczeniu.

Czytaj więcej o: Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych
17 listopada 2016

Czad "Cichy zabójca"

Każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla, potocznie zwanego czadem, umiera ponad sto osób a blisko dwa tysiące ulega podtruciu.

W okresie jesienno-zimowym, w domach, w których urządzenia grzewcze oraz przewody kominowe i wentylacyjne są wadliwe lub źle użytkowane wzrasta ryzyko śmiertelnego zatrucia czadem, który nazywany jest także cichym zabójcą, ponieważ jest niewidoczny oraz nie ma smaku ani zapachu.

Dla własnego bezpieczeństwa rekomendujemy zabezpieczenie mieszkań czujkami wykrywającymi tlenek węgla w powietrzu.

Czytaj więcej o: Czad "Cichy zabójca"
16 listopada 2016

Ogłoszono zwycięskie projekty I edycji Funduszu Społecznego Grupy Żywiec

Rada Funduszu Społecznego Grupy Żywiec zadecydowała, które z 11 zgłoszonych projektów otrzymają dofinansowanie w ramach programu grantowego. Na terenie Warki i okolic przyznano dofinansowanie 8 organizacjom, a łączna kwota grantów w tym regionie wyniesie 45 000 złotych. Zwycięskie projekty będą realizowane do kwietnia 2017 r.

Czytaj więcej o: Ogłoszono zwycięskie projekty I edycji Funduszu Społecznego Grupy Żywiec
16 listopada 2016

Umowa ubezpieczenia dzieci rolników od następstw nieszczęśliwych wypadków

Zarząd Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, Adam Sekściński, zawarł 14 października 2016 roku z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. umowę grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, obejmującą dzieci osób ubezpieczonych w KRUS.

Czytaj więcej o: Umowa ubezpieczenia dzieci rolników od następstw nieszczęśliwych wypadków
16 listopada 2016

Głosowanie na kandydatów do Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Marszałek Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.), prowadzące działalność na terenie województwa mazowieckiego do głosowania na kandydatów na członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji.

Czytaj więcej o: Głosowanie na kandydatów do Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
14 listopada 2016

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Grójcu

Komunikat
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Grójcu
do właściciel i zarządców obiektów budowlanych
w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi
w okresie zimowym

Przypominam, że w sytuacji wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, Właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 290 z póżn.
zmianami).

Czytaj więcej o: Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Grójcu