Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Przejdź do - Święto Warki 2019!
3 września 2019

Święto Warki 2019!

Wielkimi krokami zbliża się dzień na który czekają mieszkańcy Warki i nie tylko… W sobotę 14 września na placu targowym odbędzie się Święto Warki! Będzie to już 22 odsłona tej imprezy.

Program imprezy:

 • 17:00 – PLAYBOYS
 • 18:00 – Oficjalne otwarcie Święta Warki
 • 18:10 – HIT BOYS (Covery hitów disco polo)
 • 19:00 – Maciej Smoliński
 • 19:30 – TACY SAMI (covery utworów Lady Pank)
 • 20:30 – Konkursy z nagrodami
 • 21:00 – DODA & VIRGIN
 • 22:00 – Pokaz sztucznych ogni
 • 22:10 – DJ MIKE M
 • 24:00 – Zakończenie Święta Warki 2019

Imprezę poprowadzi Maciej Smoliński – prezenter muzyczny znany ze stacji telewizyjnej Polo TV.

Na wszystkich czekać będzie wiele dodatkowych atrakcji, m.in. wesołe miasteczko (na które zapraszamy już od godz. 14:00), ogródki grillowo-piwne oraz stoiska i kramy.

Czytaj więcej o: Święto Warki 2019!
Przejdź do - Dożynki Powiatu Grójeckiego - Lewiczyn 2019
5 września 2019

Dożynki Powiatu Grójeckiego - Lewiczyn 2019

Dożynki to największe Święto Rolników. Są zwieńczeniem ich całorocznego trudu. Tradycją Ziemi Grójeckiej stało się organizowanie na początku września Dożynek Powiatowych. Już 8 września ponownie spotkamy się w Sanktuarium Matki Bożej przy Parafii św. Wojciecha Biskupa Męczennika w Lewiczynie, gdzie o godzinie 14.00 rozpoczniemy tegoroczne Święto Plonów. Uroczystą Mszę Świętą w intencji wszystkich rolników z naszego Powiatu celebrować będzie Jego Eminencja Kardynał Kazimierz Nycz Arcybiskup Metropolita Warszawski. 

 

Czytaj więcej o: Dożynki Powiatu Grójeckiego - Lewiczyn 2019
30 sierpnia 2019

Zamknięcie przejazdu kolejowego

Informujemy, że w związku z prowadzonymi pracami budowlanymi zamknięciu ulegnie przejazd w miejscowości Warka ul. F. Nowakowskiego w terminie 02.09.2019 r. - 13.09.2019 r.

Czytaj więcej o: Zamknięcie przejazdu kolejowego
26 sierpnia 2019

Wyprawka szkolna 2019

Informujemy o możliwości skorzystania z pomocy na dofinansowanie zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna”. Wnioski należy składać do dyrektorów szkół do dnia 11 września 2019 r.

 

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego (w tym podręczników do kształcenia specjalnego) oraz materiałów edukacyjnych* jest udzielana uczniom:

słabowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszącym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, z autyzmem, w tym zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczającym w roku szkolnym 2019/2020 do branżowej szkoły I stopnia, klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas I-III dotychczasowego  trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, klasy I pięcioletniego technikum, kl. I-IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum.

Czytaj więcej o: Wyprawka szkolna 2019
23 sierpnia 2019

Modernizacja linii kolejowej nr 8

W dniach 22-25.08.2019 r. będą prowadzone prace terenowe związane z opisami stanu nieruchomości
od km 54+900-57+600

Czytaj więcej o: Modernizacja linii kolejowej nr 8
23 sierpnia 2019

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w roku szkolnym 2019/2020

W roku szkolnym 2019/2020 termin składania wniosków o stypendium szkolne upływa 15 września 2019 r. Stypendium przysługuje uczniom, którzy mieszkają na terenie Gminy Warka oraz ich dochód netto
na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty
528 zł.

Pomoc realizowana będzie na wniosek strony w formie:

 • Stypendium szkolnego
 • Zasiłku szkolnego

STYPENDIUM SZKOLNE może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Stypendium nie przysługuje: uczniom klas zerowych, uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Gminy Warka.

Dochód netto na członka rodziny z miesiąca poprzedzającego datę złożenia wniosku
nie może być większy niż kwota
528 zł.

Przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308 zł.

Czytaj więcej o: Pomoc materialna o charakterze socjalnym w roku szkolnym 2019/2020