Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

12 września 2018

Dyżury Miejskiej Komisji Wyborczej w Warce

DATA

GODZINY

NAZWISKO

Czwartek 13.09.2018 r.

14-16

Teresa Pawelczyk

Anna Matyjas

Piątek

14.09.2018

8-12

 

Monika Milewska

14-16

Anna Matyjas

16-18

 

Janusz Gwara                         

Marcin Jakubiak                     

Anna Matyjas             

Bożena Michalak                                           

Kamil Piekarniak                    

Witold Piekarniak

Sobota

15.09.2018

8-10

Janusz Gwara                         

Marcin Jakubiak                     

Anna Matyjas             

Bożena Michalak        

Monika Milewska                   

Teresa Pawelczyk        

Kamil Piekarniak                    

Witold Piekarniak

Poniedziałek

17.09.2018

8-12

Anna Matyjas

Monika Milewska

12-16

 

Anna Matyjas

Monika Milewska

16-24

 

Janusz Gwara

Marcin Jakubiak

Anna Matyjas

Bożena Michalak

Teresa Pawelczyk

Kamil Piekarniak

Witold Piekarniak

Wtorek

 

18.09.2018

14-16

Anna Matyjas

Kamil Piekarniak

Środa

 

19.09.2018

14-16

Anna Matyjas

Marcin Jakubiak

Czwartek

 

20.09.2018

14-16

Anna Matyjas

Janusz Gwara

Piątek

 

21.09.2018

14-16

Anna Matyjas

Bożena Michalak

Poniedziałek

 

24.09.2018

14-16

Anna Matyjas

Jarosław Wołos

Wtorek

 

25.09.2018

14-16

Anna Matyjas

Monika Milewska

Środa

 

26.09.2018

12-16

Anna Matyjas

 

16-20

Teresa Pawelczyk

Monika Milewska

Marcin Jakubiak

20-24

Teresa Pawelczyk

Bożena Michalak

Janusz Gwara

Jarosław Wołos

7 września 2018

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Warka

W związku z wyłożeniem do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Warka prosimy o zapoznanie się z w/w dokumentem.

http://warka.bipgminy.pl/public/?id=184738 

7 września 2018

Miejscowy Plany Zagospodarowania Przestrzennego

W związku z wyłożeniem do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Warki p.n. „ Ciemniewskiego” prosimy o zapoznanie się z w/w dokumentem.

http://warka.bipgminy.pl/public/?id=184734 

7 września 2018

Uproszczony Plan Urządzenia Lasu

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych obrębów ewidencyjnych gminy Warka.
Na podstawie Art. 21 ust. 4 Ustawy o Lasach z dnia 28 września 1991 roku (tekst jednolity: Dz. U z 2017 poz. 788 ze zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu obrębów ewidencyjnych gminy Warka od dnia 04.09.2018 do dnia 05.11.2018, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Warce, Wydział Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Mieszkaniowej , pokój nr -100, piętro -1, w godzinach pracy Urzędu; poniedziałek: 8.3 - 16.30, wtorek – piątek: 7.30 -15.30.
Uproszczony Plan Urządzenia Lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.
W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu.
Uwagi należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie 04.10.2018.
Informuję ponadto, że projekty Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu opracowane zostały przez "TAXUS UL” Sp. z o.o., ul. Płomyka 58 z siedzibą w Warszawie, na podstawie ewidencji gruntów i budynków uzyskanej z Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Słupsku.

29 sierpnia 2018

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w roku szkolnym 2018/2019

W roku szkolnym 2018/2019 termin składania wniosków o stypendium szkolne upływa 15 września 2018 r. Stypendium przysługuje uczniom, którzy mieszkają na terenie Gminy Warka oraz ich dochód netto
na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 514 zł (przy ustalaniu stypendium za miesiąc wrzesień) i 528 zł (przy ustalaniu stypendium
od października).

Pomoc realizowana będzie na wniosek strony w formie:

  • Stypendium szkolnego
  • Zasiłku szkolnego
Czytaj więcej o: Pomoc materialna o charakterze socjalnym w roku szkolnym 2018/2019
21 sierpnia 2018

Dożynki Powiatu Grójeckiego 2018

Serdecznie zapraszamy na Dożynki Powiatu Grójeckiego które odbędą się 2 września 2018 roku przy Parafii św. Wojciecha Biskupa Męczennika przy Sanktuarium Matki Bożej Lewiczyńskiej Pocieszycielki Strapionych, (gmina Belsk Duży).

Czytaj więcej o: Dożynki Powiatu Grójeckiego 2018