Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

24 lipca 2015

Demontaż, odbiór, transport i utylizacja azbestu z terenu Miasta i Gminy Warka

Uchwałą Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Nr 403/15 z dnia 08.04.2015r. przyznano dofinansowanie w formie dotacji w wysokości 41.665,00 zł na zadanie pn: ”Demontaż, odbiór, transport i utylizacja  płyt azbestowych z terenu Miasta i Gminy Warka”.

Czytaj więcej o: Demontaż, odbiór, transport i utylizacja azbestu z terenu Miasta i Gminy Warka
23 lipca 2015

Dopalacze. Gdzie szukać pomocy? Najważniejsze numery telefonów

800 060 800 - bezpłatna, całodobowa infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego,

116 111 - telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży,

800 100 100 -telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci,

800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka,

112 -jednolity numer alarmowy obowiązujący na terenie całej Unii Europejskiej.

Czytaj więcej o: Dopalacze. Gdzie szukać pomocy? Najważniejsze numery telefonów
16 lipca 2015

XVI edycja konkursu Nagroda Marszałka Wojewodztwa Mazowieckiego

Samorząd Województwa Mazowieckiego już po raz 16 organizuje konkurs Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego, pragnąc nagrodzić wybitnych mieszkańców naszego regionu za szczególne zasługi w zakresie promocji województwa mazowieckiego w kraju i na świecie w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. To uhonorowanie pracy i talentu ludzi niepospolitych, którzy
z potrzeby serca intensywnie działają na rzecz wspólnoty mazowieckiej. Zapraszamy zatem do zgłaszania kandydatów. Nabór wniosków przewidziany jest do 28 sierpnia br. Spośród nominowanych przez uprawnione podmioty, Kapituła wyłoni 10. laureatów, którzy podczas uroczystej gali otrzymają pamiątkową statuetkę oraz nagrodę pieniężną w wysokości 10 000 zł.

Czytaj więcej o: XVI edycja konkursu Nagroda Marszałka Wojewodztwa Mazowieckiego
6 lipca 2015

Nasza Gmina rozpoczyna walkę o czyste powietrze

Nasza Gmina opracowała Plan gospodarki niskoemisyjnej. Plan wykorzystuje rezultaty bazowej inwentaryzacji emisji przeprowadzonej na terenie gminy w celu określenia kluczowych obszarów działań oraz możliwości osiągnięcia przyjętego przez gminę celu w zakresie redukcji emisji CO2. Dodatkowo definiuje on konkretne środki służące osiągnięciu tego celu, wraz z ich ramami czasowymi, i wskazuje osoby odpowiedzialne za ich wprowadzenie, co pozwala przełożyć długoterminową strategię na działania.

Czytaj więcej o: Nasza Gmina rozpoczyna walkę o czyste powietrze