Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Przejdź do - Zimą pamiętaj o zwierzętach
22 grudnia 2015

Zimą pamiętaj o zwierzętach

Zawsze reaguj gdy spotkasz pozostawione bez opieki zwierzęta- w takich przypadkach informuj Urząd Gminy, straż miejską lub policję.

Zwierzęciu pozostawionemu bez opieki podczas mrozu grozi śmierć.

 

Czytaj więcej o: Zimą pamiętaj o zwierzętach
14 grudnia 2015

Lokal do wynajęcia w CeSiR

DYREKTOR CENTRUM SPORTU I REKREACJI W WARCE OGŁASZA PISEMNY KONKURS OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO

znajdującego się w budynku Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. Warszawskiej 45 z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną.

Lokal jest własnością Gminy Warka, CeSiR jest zarządcą obiektu.
Powierzchnia lokalu wynosi 148 m2 , stawka wywoławcza czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi - 16,00 zł netto. Minimalna miesięczna kwota najmu wynosi 2368,00 zł netto.

Więcej informacji na stronie CeSiR

Czytaj więcej o: Lokal do wynajęcia w CeSiR
11 grudnia 2015

Prośba o wypełnienie ankiety - E-CENTRA

Szanowni Państwo,

Nasza Gmina w odpowiedzi na zapotrzebowanie mieszkańców na bezpłatne szkolenia kompetencji cyfrowych przystąpiła do przygotowania lokalnej diagnozy zasobów i potrzeb niezbędnej do podpisania porozumienia oraz złożenia wniosku o dofinansowanie projektu na konkurs ogłoszony w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Mając powyższe na uwadze prosimy o wypełnienie ankiety pod adresem http://www.ankietka.pl/ankieta/210368/ankieta-gmina-warka.html

Przejdź do - Dotknij historii Warki
30 listopada 2015

Dotknij historii Warki

Z wielką radością i satysfakcją zapraszamy do zwiedzania wystawy stałej „Warka - miasto dotknięte historią". Ekspozycja będzie czynna dla zwiedzających już od 5 grudnia 2015 r. w Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce. Oto dzięki staraniom Dyrekcji i Pracowników Muzeum, Burmistrza Dariusz Gizki i Rady Miejskiej Warki oraz wielu wareckich Społeczników - oddajemy do Państwa dyspozycji ekspozycję poświęconą historii Warki.

Czytaj więcej o: Dotknij historii Warki
16 listopada 2015

Przebudowa ulicy Niemojewskiej w Warce

INFORMACJA GMINY WARKA

  Burmistrz Warki- zarządca dróg gminnych na terenie Gminy Warka- na podstawie art. 39 ustęp 6a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2015r. poz. 460) informuje, że przygotowywane jest następujące zadanie inwestycyjne:

„ Przebudowa ulicy Niemojewskiej w Warce”

( droga gminna Nr 161079W )

Czytaj więcej o: Przebudowa ulicy Niemojewskiej w Warce
13 listopada 2015

Informacja dot. szacowanie szkód

W związku z protokołami oszacowania szkód powstałych w wyniku suszy, deszczu nawalnego, huraganu i gradu w gospodarstwach rolnych położonych na terenie gminy Warka, złożonych do Wojewody Mazowieckiego w dniu 19 października 2015 r. - celem potwierdzenia wystąpinia tych szkód,Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie uprzejmie informuje:

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zawartym w uzasadnieniu do projektu Uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej spowodowane wystąpieniem w 2015 suszy - skutki suszy w 2015 r. są odwracalne w przypadku roślin wieloletnich.
Stanowisko to oparte jest na ocenach Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach.
Zgodnie z raportami IUNG w Puławach zagrożenie suszą rolniczą dla drzew owocowych na terenie Gminy Warka wystąpiło w 9 i 10 okresie raportowania tylko na glebach I i II kategorii podatności na suszę ( V i VI klasa bonitacyjna gleb), co mogło spowodować obniżenie plonu w sadach rosnących na tych kategoriach gleb.

Z uwagi na powyższe brak jest podstaw do uznawania przez komisję szacującą szkody powstałe w wyniku suszy, strat w środkach trwałych w postaci drzew owocowych.

Jedocześnie prosimy o odbiór złożonych protokołów.

 

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie