Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

21 września 2018

Wyprawka szkolna 2018

Informujemy o możliwości skorzystania z pomocy na dofinansowanie zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. – „Wyprawka szkolna”. Wnioski należy składać do dyrektorów szkół do dnia 1 października 2018 r.

 

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego (w tym podręczników do kształcenia specjalnego) lub podręczników do kształcenia w zawodach jest udzielana uczniom:

słabowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszącym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, z autyzmem, w tym zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczającym w roku szkolnym 2018/2019 do szkół dla dzieci i młodzieży do: kl. III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej w branżowej szkole I stopnia, kl. I i II branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum, szkoły specjalnej przyspasabiającej do pracy.

Czytaj więcej o: Wyprawka szkolna 2018
14 września 2018

Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków OKW

Zgłoszenia kandydatów na członków:

  • Obwodowych Komisji Wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania
  • Obwodowych Komisji Wyborczych ustalenia wyników

na terenie Gminy Warka w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. przyjmowane będą w Urzędzie Miejskim w Warce w pokoju Nr 104 w godzinach pracy Urzędu do dnia 21 września 2018 r.  do godz.15:30.