Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

30 września 2019

Pożegnanie

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Zofii Pawelec – wieloletniej Radnej i Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej w Warce.

Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy najgłębszego współczucia.

Burmistrz Warki Dariusz Gizka, Zastępca Burmistrza Warki Teresa Knyzio, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Warce Aldona Rzeźnik, Radni i wszyscy pracownicy Urzędu Miejskiego w Warce.

17 września 2019

Odbiór, transport i utylizacja płyt azbestowych z terenu Miasta i Gminy Warka

Uchwałą Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Nr 497/19 z dnia 23.05.2019 r., przyznano Gminie Warka dofinansowanie w formie dotacji w wysokości 10.852,28 zł na zadanie pn: ”Odbiór, transport i utylizacja  płyt azbestowych z terenu Miasta i Gminy Warka”.

Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW wynosi 10.852,28 zł, co łącznie stanowi 49,99 % kosztu całego zadania.

Do realizacji powyższego zadania Urząd Miejski w Warce w drodze konkursu wyłonił firmę HUBER Wieczorek Hubert, 24-100 Góra Puławska, ul. Powiśle 29, która w 2019 r., odebrała wyroby zawierające azbest z posesji położonych w Warce, a także z posesji położonych w: Dębnowoli, Gąskach, Gośniewicach, Grażynie, Grzegorzewicach, Kalinie, Konarach, Lechanicach, Magierowej Woli, Michalczewie, Michałowie Górnym, Michałowie Parceli, Nowej Wsi, Piasecznie, Prusach, Wichradzu i Zastrużu.

  

Burmistrz Warki

/-/ mgr Dariusz Gizka

12 września 2019

Ruszyła czwarta edycja Funduszu Społecznego Grupy Żywiec

Ruszyła kolejna edycja Funduszu Społecznego Grupy Żywiec, którego celem jest wsparcie mieszkańców w realizacji projektów na rzecz rozwoju społeczności Warki i okolic. Lokalne organizacje mogą przedstawiać swoje pomysły do 24 września 2019 roku.

Co zrobić, aby uzyskać grant?  Należy przedstawić swój pomysł na projekt we wniosku grantowym, który można znaleźć na stronie fundusz.grupazywiec.pl, a następnie wysłać go na adres fundusz@grupazywiec.pl. Jakie projekty chce dofinansować Grupa Żywiec? Te, których realizacja przełoży się na realne wzmocnienie rozwoju lokalnej społeczności na terenie Warki lub jej okolic. Istotne jest również zaangażowanie mieszkańców w realizację projektu, wyjście w kierunku ich potrzeb, a także oryginalność  zaproponowanego rozwiązania. W ramach tegorocznej edycji Rada Funduszu Społecznego Grupy Żywiec planuje przyznać w Warce do pięciu grantów po 10 000 zł każdy. Zgłaszanym projektem może być każda inicjatywa, która ma na celu wspieranie następującego obszaru tematycznego:

  • „Rozwijanie przestrzeni przyjaznej mieszkańcom.”

Fundusz Społeczny Grupy Żywiec skierowany jest do lokalnych stowarzyszeń, fundacji, instytucji kultury i sportu oraz innych instytucji posiadających osobowość prawną i pochodzących z miast, w których zlokalizowane są browary firmy. Fundusz Społeczny Grupy Żywiec jest ściśle związany z Dialogiem Społecznym, podczas którego firma rozmawia z lokalnymi liderami na temat tego, jak wspólnie i efektywnie realizować ważne dla rozwoju miasta inicjatywy.

11 września 2019

Dyżur ekspertów z ZUS

25 września 2019 r.  w Urzędzie Miejskim w Warce, Plac Stefana Czarnieckiego 1 w godzinach  9.00 – 13.00 będą dyżurowali eksperci z ZUS.

Zakres udzielanych informacji:

  • ubezpieczenia społeczne i zdrowotne;
  • rozliczanie i opłacanie składek;
  • ulgi w opłacaniu składek;
  • pomoc dla przedsiębiorców w spłacie zobowiązań;
  • zakładanie konta na PUE.
Czytaj więcej o: Dyżur ekspertów z ZUS
11 września 2019

Program „Mój Prąd”

Program priorytetowy „Mój Prąd” stanowi unikatowy na dotychczasową skalę w Polsce, instrument dedykowany wsparciu rozwoju energetyki prosumenckiej, a konkretnie wsparcia segmentu mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV).

Wdrożenie programu będzie silnym impulsem dla dalszego rozwoju energetyki prosumenckiej i znacząco przyczyni się do spełnienia międzynarodowych zobowiązań Polski w zakresie rozwoju energetyki odnawialnej, poprawy jakości powietrza (zwłaszcza na obszarach słabo zurbanizowanych) oraz zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego. 

Więcej informacji na stronie http://nfosigw.gov.pl/moj-prad/

11 września 2019

Promocja zawodu żołnierza i różnych form służby wojskowej

Linki do stron internetowych :
1. WKU Warszawa-Mokotów: https://wkuwarszawa-mokotow.wp.mil.pl 
2. Ministerstwo Obrony Narodowej https://www.qov.pl/web/obrona-narodowa 
3. Wojska Obrony Terytorialnej https://terytorialsiwp.mil.pl 
4. Wojsko Polskie https://www.wojsko-polskie.pl