Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

19 maja 2020

Ogłoszenie Burmistrza Warki

o terminie składania wniosków o przyznanie  dotacji  ze środków budżetu Gminy Warka dla rodzinnych ogródków działkowych działających na terenie gminy Warka 

Burmistrz Warki na podstawie § 2 ust. 3 Uchwały Nr X/68/19 Rady Miejskiej w Warce z dnia 14 czerwca 2019r. w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji ze środków budżetu gminy Warka dla rodzinnych ogródków działkowych działających na terenie gminy Warka, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykorzystania dotacji, niniejszym informuje, że wnioski o dotację należy składać w terminie do dnia 26 maja 2020r. w Urzędzie Miejskim w Warce, Pl. St. Czarnieckiego 1.

12 maja 2020

Zamknięcie drogi

Powiatowy Zarząd Dróg w Grójcu z/s w Odrzywoiku informuje, że w związku z remontem pokładu jezdnego obiektu mostowego JNI 01009675 w ciągu DP 1674W Budziszynek -Zalesie km 1+350, w msc. Krężel, gmina Chynów. Przeprawa będzie zamknięta dla wszelkiego ruchu. Na czas remontu wprowadzony zostanie objazd zgodny z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu Planowany czas prowadzenia prac budowlanych od dnia 13.05.2020 r. - 27.05.2020 r.

Czytaj więcej o: Zamknięcie drogi
4 maja 2020

Zamknięcie przejazdu kolejowego

W związku z trwającymi pracami związanymi z „Modernizacją linii kolejowej nr 8” od dnia 04.05.2020 r. zostanie zamknięty przejazdu kolejowo - drogowego DW 731 ul. Bielańska w Warce na okres około 10 miesięcy.

4 maja 2020

Komunikat Burmistrza Warki

w sprawie otwarcia przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych

Szanowni Państwo,
Decyzją Rządu RP od dnia 6 maja br. istnieje możliwość otwarcia przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, a także żłobków lub klubów dziecięcych.

Dyrektorzy placówek oświatowych w dniu 30 kwietnia br.  zebrali informacje od Rodziców dzieci realizujących wychowanie przedszkolne na terenie naszej gminy, z których wynika, iż nie wyrażają Oni chęci wysyłania swoich dzieci do przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
W związku z powyższym przedszkole i oddziały przedszkolne na terenie gminy Warka będą zamknięte dopóki sytuacja epidemiczna nie ulegnie zmianie.

Jednocześnie informuję, iż priorytetem wszystkich naszych działań są względy bezpieczeństwa. Wobec tego Dyrektorzy przygotowują swoje placówki oświatowe pod względem organizacyjnym, logistycznym i lokalowym do ewentualnego otwarcia, uwzględniając w tej sprawie wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego. 


Burmistrz Warki
/-/ mgr Dariusz Gizka

29 kwietnia 2020

Pomoc suszowa – ARiMR sukcesywnie realizuje wypłaty

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wznowiła wypłaty pomocy suszowej dla gospodarstw rolnych poszkodowanych w 2019 roku w wyniku suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi. W ciągu zaledwie czterech dni na konta rolników Agencja przelała kolejne 93 mln zł.

280 mln zł – to najnowsza pula środków na realizację wypłat z tytułu tzw. pomocy suszowej, która w ostatnim czasie wpłynęła na konta ARiMR. W niespełna cztery dni, Agencja wypłaciła poszkodowanym rolnikom ponad 93 mln zł.
ARiMR realizuje wypłaty pomocy suszowej na bieżąco w miarę otrzymywanych na ten cel środków.

Po ubiegłorocznej suszy rolnicy złożyli prawie 355 tys. wniosków o odszkodowania z tytułu poniesionych strat na kwotę ponad 2,3 mld zł.