Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

26 października 2020

Ankieta dotycząca opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Warka na lata 2021-2030

W związku z prowadzonymi przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Warce pracami nad Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Warka na lata 2021-2030 zwracamy się do Państwa z prośbą o udział w badaniu ankietowym (do dnia 11.11.2020).

Uprzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi na każde z pytań ankietowych, gdyż tylko kompletne informacje pozwolą wskazać najważniejsze problemy społeczne i potrzeby Gminy Warka.

Przekazane opinie, uwagi i sugestie, jako cenne źródło informacji, stanowiące odzwierciedlenie aktualnych i rzeczywistych potrzeb społecznych, zostaną zestawione i uwzględnione przy opracowaniu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Warka na lata 2021-2030 w zakresie jej celów, priorytetów oraz kierunków działań w perspektywie najbliższych lat.

Bardzo prosimy o wypełnienie ankiety w wersji elektronicznej

Formularz ankiety jest również dostępny w formie papierowej w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Warce, ul. Wójtowska 1, 05-660 Warka oraz w poniższym linku.

Ankieta – strategia rozwiązywania problemów społecznych 2020 r.

Formularz papierowy można składać w siedzibie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warce na półpiętrze w skrzynce korespondencyjnej z napisem ANKIETY w godzinach pracy Ośrodka.

 

M-GOPS w WARCE

23 października 2020

Konkurs Powszechnego Spisu Rolnego 2020

Rolnicy z naszej Gminy Warka , liczymy na Was! Jeśli wszyscy weźmiecie udział w Powszechnym Spisie Rolnym, to mamy ogromną szansę na atrakcyjne nagrody dla naszych przedszkoli i szkół !

Konkurs Powszechnego Spisu Rolnego 2020

 

Czytaj więcej o: Konkurs Powszechnego Spisu Rolnego 2020
23 października 2020

Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu informuje, że wnioski o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorców w ramach Tarczy Antykryzysowej są nadal przyjmowane.

Ze wsparcia mogą skorzystać:

 • mikroprzedsiębiorcy tj. przedsiębiorcy zatrudniający mniej niż 10 pracowników,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które nie zatrudniają i nie zatrudniali pracowników,
 • organizacje pozarządowe tj. stowarzyszenia, ochotnicze straże pożarne, koła gospodyń wiejskich, uczniowskie kluby sportowe, koła łowieckie.

 

Czytaj więcej o: Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców
23 października 2020

Numery telefonów rachmistrzów telefonicznych

Numery telefonów rachmistrzów telefonicznych

Wykazy numerów telefonów, z których realizowane są wywiady telefoniczne z respondentami w ramach PSR 2020:  

23 października 2020

Zamknięcie przejazdów kolejowo - drogowych

Informujemy, że w związku z prowadzonymi pracami budowlanymi zamknięciu ulegną poniższe przejazdy kolejowo - drogowe:

 • przejazd w km 56+844 w ciągu drogi wojewódzkiej 730 w miejscowości Warka w terminie 24.10.2020 od godz. 20:30 - 25.10.2020 do godz. 4:30
 • przejazd w km 50,009 w ciągu drogi gminnej w miejscowości Michalczew w terminie 26.10.2020 - 30.10.2020
 • przejazd w km 51,009 w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Gośniewiœ koło Warki w terminie 26.10.2020 od godz. 20:30 - 27.10.2020 do godz. 4:30 oraz 27.10.2020 od godz. 20:30 - 28.10.2020 do godz. 4:30
 • przejazd w km 54,959 w ciągu drogi gminnej w miejscowości Warka w terminie 26.10.2020 - 30.10.2020
 • przejazd w km 57,654 w ciągu drogi gminnej w miejscowości Warka ul. F. Nowakowskiego w terminie: 27.10.2020 od godz. 20:30 - 28.10.2020 do godz. 4:30
 • przejazd w km 56,844 w ciągu drogi wojewódzkiej 730 w miejscowości Warka w terminie: 28.10.2020 od godz. 20:30 - 29.10.2020 do godz. 4:30
 • przejazdu w km 59+636 na drodze powiatowej nr 1685 (Warka - Kępa Niemojewska) w terminie: 22.10.2020 od godz. 22:00 do 23.10.2020 r. do godz. 01:00

Zamknięcia przejazdów mogą ulec niewielkim przesunięciom + / - 2 dni.

23 października 2020

Powołanie komisji

BUDIMEX S.A. jako partner konsorcjum - STRABAG Sp. z 0.0. - BUDIMEX S.A. - ZUE S.A. (dalej: "Wykonawca") realizującego zadanie pn. "0pracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz realizacja robót LOT B w formule "Projel‹tuj i Buduj" w ramach projektu P0liŚ 5.1-3 "Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie - Radom (LOT A, B, F) - Faza II" informuje, że powołuje komisję w sprawie odbiorów tymczasowej organizacji ruchu w dniu 27.10.2020r.

Zbiórka komisji odbędzie się w m. Sułkowice o godz. 10:00 na zgłoszonym przejeździe.

Odbiory będą dotyczyły przejazdów:
- KM 40+259,40 - droga powiatowa DP 1652W ul. Kolejowa w m. Sułkowice - L7-P7
- KM 50+009,58 - droga gminna relacji Michalczew - Watraszew - L16-P16