Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

10 lutego 2021

Nabór do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

Miejsko - Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Warce informuje:
od dnia 10 lutego 2021r. będzie prowadzony nabór do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 wspófinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2020 w ramach którego będzie nieodpłatnie wydawana żywność osobom najbardziej potrzebującym z terenu gminy Warka.

Warunkiem zakwalifikowania do Programu będzie spełnienie kryterium dochodowego wynoszącego :

  • 1.542,20 zł miesięcznie dla osoby samotnie gospodarującej
  • 1.161,60 zł miesięcznie na osobę w rodzinie

Zgłoszenia do Programu przyjmowane będą przez M-GOPS w Warce ul. Wójtowska 1.

Kwalifikacja będzie następowała na podstawie aktualnych dokumentów potwierdzających osiągnięte dochody netto tj. odcinka renty czy  emerytury, nakazu podatkowego, zaświadczenia z zakładu pracy, innych zaświadczeń i dokumentów potwierdzających dochody za ostatni miesiąc poprzedzający złożenie oświadczenia.

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu dystrybucji żywności można  uzyskać pod numerami telefonów :   48 667 02 26,  48 667 02 27, 48 667 02 20

25 listopada 2020

Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie miasta i gminy Warka

                                                

W związku z uzyskaną dotacją ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach
„Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020” Burmistrz
Warki informuje, iż przystąpiono do realizacji zadania:

„Inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie miasta i gminy Warka”


SCHEMAT REALIZACJI ZADANIA :

1. Na stronie internetowej zostanie umieszczona ankieta on-line umożliwiająca łatwe i szybkie jej wypełnienie.
2. Do Mieszkańców Miasta i Gminy zostaną dostarczone przez osobę do tego upoważnioną w foliowych koszulkach ankiety do wypełnienia wraz z instrukcją prawidłowego wypełnienia oraz ulotką informacyjną. Zostanie również podany nr tel. do Wykonawcy, który w razie potrzeby udzieli wszelkich informacji odnośnie prawidłowego wypełnienia ankiety.
3. Tożsame zestawy zawierające ankiety zostaną dostarczone do zaangażowanych w realizację zadnia szkół oraz przedszkoli.

Wypełnione ankiety należy dostarczyć do Sołtysa właściwego względem zamieszkania sołectwa, natomiast Mieszkańcy Miasta Warka do Urzędu Miejskiego (Biuro Obsługi Interesanta). Ponadto ankiety można przesłać na adres mailowy : piece@warka.org.pl 

Rolą mieszkańców w realizacji zadania jest rzetelne i terminowe wypełnienie ankiet. Bardzo istotne jest aby wypełnione ankiety dostarczyć do wyżej wymienionych punktów odbioru w ciągu 7 dni od dnia otrzymania.

Czytaj więcej o: Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie miasta i gminy Warka
29 stycznia 2021

Informacja

Urząd Miejski w Warce przypomina o obowiązku zgłaszania, aktualizacji danych w zakresie opodatkowania podatkiem od nieruchomości powierzchni gruntów i budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.). Powyższy obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające aktualizację danych lub powstanie tego obowiązku.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą obowiązane są złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających aktualizację danych, powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości.

Od 2021 roku pracownicy Urzędu Miejskiego będą przeprowadzać weryfikację zgodności zgłoszonych powierzchni gruntów i budynków wykorzystywanych w celu prowadzenia działalności gospodarczej.

Informacja w zakresie obowiązku podatkowego dotyczącego powstania lub wygaśnięcia a także zgłaszania aktualizacji powierzchni gruntów i budynków wykorzystywanych w celu prowadzenia działalności gospodarczej udzielana jest pod nr telefonu: 48/665-12-41 oraz 48/665-12-42.

 

Burmistrz Warki

/-/ mgr Dariusz Gizka

14 stycznia 2021

Rozpoczyna się proces powszechnych szczepień przeciw COVID-19

Od 15 stycznia rusza rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 dla seniorów, którzy skończyli 80 lat. Natomiast od 22 stycznia zarejestrować się będą mogły osoby powyżej 70. roku życia. Szczepienia dla tych osób rozpoczną się 25 stycznia 2021 r.

O starcie rejestracji dla kolejnych grup będziemy informować na bieżąco.

Jak się będzie można zarejestrować?

Czytaj więcej o: Rozpoczyna się proces powszechnych szczepień przeciw COVID-19
21 stycznia 2021

Przejazdy próbne na torach

W związku z prowadzeniem czynności odbiorowych, od dnia 25.01.2021 będą odbywały się jazdy
próbne pociągów, W konsekwencji czego zwiększy się częstotliwość pojawiania się pojazdów szynowych na
przejazdach kolejowych od km 58+100 do 75+250 ( kilometraż linii kolejowej LK8 ), tj. Warką a Stacja
Dobieszyn:

- L22-P24 - DP 1685W - ul. Leśna
- L23-P25 - DP 1130W relacji Grabów nad Pilicą - Boska Wola
- L25-P26 - DG 170413 - relacji Brzozówka - Boska Wola
- L28-P31 - DP 1701W relacji Grabów nad Pilicą - Boska Wola
- L31-P36 - DP 1131W - ul. Wspólna - relacji Boże - Strzyżyna
- L33-P45 - DK 48 - relacji Stromiec - Głowaczów
- L36-P47, P47a-P47b - DP 1128W, DG 110529 - Podlesie Duże/ Glowaczów/ Kozienice

Prosimy o zachowanie wzmożonej ostrożności na przejazdach kolejowych.

Czytaj więcej o: Przejazdy próbne na torach