Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

1 lipca 2019

Wybory do Mazowieckiej Izby Rolnej 2019

W związku ze zbliżającymi się wyborami do Mazowieckiej Izby Rolniczej Urząd Miejski w Warce przypomina, że osoby które chcą kandydować na członków rad powiatowych izby rolniczej muszą złożyć do Urzędu Miejskiego w Warce w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 lipca 2019 r.  następujące dokumenty ( do pobrania w Urzędzie Miejskim w Warce, w pokoju -100):

 1. Zgłoszenie kandydata,
 2. listy osób popierających zgłoszenie kandydata,
 3. oświadczenie o zgodzie na kandydowanie,
 4. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa umyślne pod rygorem odpowiedzialności z art. 233 §1 kodeksu karnego,
 5. zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
Czytaj więcej o: Wybory do Mazowieckiej Izby Rolnej 2019
1 lipca 2019

Dofinansowanie na wyposażenie bibliotek

Zgodnie z § 11 ust. 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych, publikujemy wykaz szkół, którym zostało udzielone wsparcie finansowe:

Czytaj więcej o: Dofinansowanie na wyposażenie bibliotek
Przejdź do - Międzynarodowy Tydzień Wiedzy o Osobach Głuchoniewidomych 2019
1 lipca 2019

Międzynarodowy Tydzień Wiedzy o Osobach Głuchoniewidomych 2019

W dniach 24. Do 30. czerwca już po raz siódmy obchodzimy Międzynarodowy Tydzień Wiedzy o Osobach Głuchoniewidomych. Jak co roku jest on bezpośrednio związany z kolejna rocznicą urodzin Hellen Keller (27.06.1880-1.06.1968) – doskonale znanej na całym świecie głuchoniewidomej pisarki i działaczki społecznej, która udowadniała, że osoba głuchoniewidoma może również czerpać pełnie z życia, która stała się rzecznikiem praw osób głuchoniewidomych.

Czytaj więcej o: Międzynarodowy Tydzień Wiedzy o Osobach Głuchoniewidomych 2019
28 czerwca 2019

Program „Rodzina 500+” od 1 lipca 2019 – bez kryterium dochodowego

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Czytaj więcej o: Program „Rodzina 500+” od 1 lipca 2019 – bez kryterium dochodowego
27 czerwca 2019

Zamknięcie przejazdów kolejowo - drogowych

Strabag Sp. z o.o. jako Lider Konsorcjum STRABAG Sp. z o.o. = BUDIMEX S.A. - ZUE S.A.  realizującego „Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz realizacja robót LOT B w formuje ,,Projektuj i Buduj" w ramach projektu POIiŚ 5.1-3 „Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie - Radom (LOT A, B, F) - Faza II" informuje, że w związku z prowadzonymi pracami budowlanymi zamknięciu ulegną poniższe przejazdy kolejowe - drogowe oraz wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu wg poniższego:

 • przejazd w km 54,959 w ciągu drogi gminnej w miejscowości Warka w terminie 03.07.2019 r. -04.07.2019 r.
 • przejazd w km 53,000 w ciągu drogi gminnej w miejscowości Gośniewice koło Warki w terminie 04.07.2019 r. - 05.07.2019 r.
 • przejazd w km 51,009 w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Gośniewice koło Warki w terminie 08.07.2019 r. - 08.07.2019 r.
 • przejazd w km 50,009 w ciągu drogi gminnej w miejscowości Michalczew w terminie 09.07.2019 r. -09.07.2019 r.

Z uwagi na technologię prowadzonych prac wymienione terminy mogą ulec przesunięciu o +/- 2 dni.

21 maja 2019

Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego

Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego jest jednym z najbardziej prestiżowych wyróżnień na Mazowszu, honorującym najcenniejsze osiągnięcia mieszkańców regionu w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony szeroko pojętej kultury oraz promocję województwa w tych dziedzinach. Wyróżnienie kierowane jest do ludzi aktywnych społecznie. Jest docenieniem niepospolitych pomysłów i twórczych inicjatyw, które są wyrazem autentycznych pasji.

Czytaj więcej o: Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego