Urząd Miejski w Warce

Aktualności

Artykuły

5 stycznia 2022

Dodatek osłonowy

Urząd Miejski w Warce będzie przyjmował wnioski  o wypłatę dodatku osłonowego. Jest to nowe świadczenie rodzinne, które ma stanowić wsparcie dla najbardziej potrzebujących obywateli w pokryciu części kosztów energii oraz rosnących cen żywności.

Prosimy, aby wnioski mieszkańcy  (ze względów instruktażowych i organizacyjnych) składali od 17 stycznia br.

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. Dodatek będzie wypłacany w dwóch równych ratach, w terminie do 31 marca 2022 r. oraz do 2 grudnia 2022 r.

Czytaj więcej o: Dodatek osłonowy
30 grudnia 2021

UWAGA ZMIANA RACHUNKÓW BANKOWYCH!!!

Urząd Miejski w Warce informuje o zmianie rachunków bankowych Gminy Warka.

Wszelkie wpłaty należy dokonywać na rachunki bankowe w PKO BP:

  • wpłat z tytułu podatków, dzierżawy, najmu, koncesji, opłaty skarbowej i inne należy dokonywać na rachunek bankowy nr: 63 1020 2629 0000 9802 0430 9308
  • wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać na rachunek bankowy nr: 94 1020 2629 0000 9302 0430 9480

Rachunki bankowe dotychczas funkcjonujące w ING Banku Śląskim z dniem 31.12.2021 roku zostały zamknięte.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Wydziałem Budżetu i Podatków pod numerem telefonu (48) 665 12 46 lub (48) 665 12 73.

21 stycznia 2022

Szkolenie - estetyzacja wiejskiego gospodarstwa domowego

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje szkolenie internetowe pn. „Estetyzacja wiejskiego gospodarstwa domowego - wybrane aspekty praktyczne” w terminie od 7 – 28.02.2022 r. w oparciu o platformę e-learningową www.cdrkursy.edu.pl.

Szkolenie adresowane jest do mieszkańców obszarów wiejskich.  Celem szkolenia jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności uczestników z zakresu wybranych aspektów wpływających na estetykę wiejskiego gospodarstwa domowego.

Czytaj więcej o: Szkolenie - estetyzacja wiejskiego gospodarstwa domowego
Przejdź do - Poszukiwane rodziny zastępcze
21 stycznia 2022

Poszukiwane rodziny zastępcze

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu poszukuje osób, które zapewnia opiekę i wychowanie dziecka, którego rodzice biologiczni nie mogą mu tego zapewnić.
Rodzice zastępczy i dzieci tworzą dla siebie prawdziwe rodziny i tak jak dzieci biologiczne wyrastają z domowych pieleszy i idą pewnie przez świat.

Czym jest rodzina zastępcza?
Rodzinę zastępcza lub rodzinny dom dziecka tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim. Rodzina zastępcza w wypełnianiu swoich funkcji kieruje się dobrem przyjętego dziecka i poszanowaniem praw, a także zapewnienia dziecku warunków rozwoju i wychowania odpowiedniego do stanu zdrowia i poziomu rozwoju w tym m.in odpowiednie warunki bytowe, możliwości rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego, możliwości zaspokojenia indywidualnych potrzeb dziecka, rozwoju zainteresowań oraz właściwej edukacji.

31 grudnia 2021

Informacja

Od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.  wydłużone dyżury  oraz dyżury w dni świąteczne będzie pełniła apteka „PANACEUM” przy ul. Warszawskiej 3 w Warce

Apteka będzie czynna:

  • od poniedziałku do soboty (poza świętami) w godz. 7:30 – 22:00 
  • w niedzielę (poza świętami) w godz. 9:00 – 20:00
  • w święta tj.:       

          -  6 stycznia,  18 kwietnia, 1 i 3 maja,  16 czerwca, 15 sierpnia, 1 i 11 listopada, 24  i 26 grudnia w godz. 9:00 – 17:00