Urząd Miejski w Warce

Aktualności

Artykuły

28 listopada 2019

Nieodpłatna pomoc prawna

OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ,
NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO I EDUKACJI PRAWNEJ
 

1. Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

2.Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest W stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Czytaj więcej o: Nieodpłatna pomoc prawna
25 listopada 2019

Informacja

Od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.  wydłużone dyżury  oraz dyżury w dni świąteczne będzie pełniła apteka „PANACEUM” przy ul. Warszawskiej 3 w Warce

 

Apteka będzie czynna:

  • od poniedziałku do soboty (poza świętami) w godz. 7:30 – 22:00
  • w niedzielę (poza świętami) w godz. 9:00 – 20:00
  • w święta tj.:
    • 1 i 6 stycznia, 12 i 13 kwietnia, 1 i 3 maja,  11 czerwca, 15 sierpnia, 1 i 11 listopada, 24 - 26 grudnia

         w godz. 9:00 – 17:00

20 listopada 2019

INFORMACJA

Dzień  27 grudnia 2019 r. (piątek) został ustalony dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Warce, z obowiązkiem odpracowania w dniu 7 grudnia 2019 r. (sobota) w godz. 7:30 – 15:30.

18 listopada 2019

Zakup mierników zanieczyszczenia powietrza w ramach systemu do informowania o jakości powietrza

 

Zadanie pn:

„Zakup mierników zanieczyszczenia powietrza w ramach systemu do informowania o jakości powietrza”
zrealizowane w 2019 r., współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019”

 

Burmistrz Warki

/-/ mgr Dariusz Gizka

 

23 października 2019

Informacja

Urząd Miejski w Warce przypomina wszystkim mieszkańcom, którzy jeszcze nie złożyli wypełnionej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o konieczności jak najszybszego dopełnienia tego obowiązku.

Konieczność ta wynika z przejęcia przez Gminę Warka od dnia 01 stycznia 2020 roku obowiązków dotyczących odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców z terenu Gminy Warka.

Druk deklaracji można pobrać ze strony internetowej https://warka.pl/ lub uzyskać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Warce.

W  razie wątpliwości prosimy o telefon do Urzędu Miejskiego w Warce 48 665 12 13.

 Worki śmieci

14 października 2019

Spotkania informacyjne

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału W spotkaniach informacyjnych, dotyczących aktualnie najważniejszych kwestii W zakresie współpracy Województwa Mazowieckiego 2 organizacjami pozarządowymi. Spotkania odbędą się w II połowie października w siedzibach Delegatur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz w siedzibie Urzędu w Warszawie.

Czytaj więcej o: Spotkania informacyjne