Urząd Miejski w Warce

Aktualności

Artykuły

5 marca 2021

Już za miesiąc spis powszechny!

1 kwietnia rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Obowiązek udziału w spisie dotyczy KAŻDEGO! Na szczęście nie trzeba będzie umawiać się z rachmistrzem – główną i obowiązkową metodą będzie samospis internetowy. Będzie więc można spisać się wygodnie i bezpiecznie w domu.

Czytaj więcej o: Już za miesiąc spis powszechny!
25 lutego 2021

Zamknięty przejazd kolejowy

Urząd Miejski w Warce informujemy, że mimo wcześniejszych ustaleń przejazd kolejowy przy ul. Nowakowskiego w Warce nie zostanie otwarty.

Szanowny Panie Dyrektorze W związku z napływającymi licznymi pytaniami mieszkańców dot. przejazdu kolejowo- drogowego w km 57,654 linii kolejowej nr 8 w ciągu ul. Nowakowskiego W Warce, Urząd Miejski W Warce zwraca się z prośbą 0 informację na jakim etapie są prace związane z przywróceniem ruchu kołowego na zamkniętym ww. przejeździe kolejowym. Z ustaleń pomiędzy Samorządem Gminy Warka i PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. oraz konsorcjum firm: Budimex S. A., Strabag Sp. z o. o. i ZUE S. A. czasowe przywrócenie przejazdu kolejowo - drogowego w ciągu ul. Nowakowskiego miało nastąpić do końca lutego 2021 r., o czym Burmistrz Warki poinformował na Sesji Rady Miejskiej w Warce. Prosimy o potwierdzenie ustalonego terminu otwarcia przejazdu kolejowego. Odpowiedź prosimy kierować na adres e-mail Urzędu Miejskiego w Warce.

W odpowiedzi na pismo nr lR.7021.77.2015 z dnia 24.02.2021 r. dotyczące przejazdu kolejowo-drogowego w km 57,654 linii kolejowej nr 8 w ciągu ul. Nowakowskiego w Warce, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji inwestycji Region Centralny informuje jak poniżej. Piervvotne analizy projektowe dla modernizacji linii kolejowej nr 8 określiły, że z uwagi na swoje położenie przedmiotowy przejazd nie będzie spełniał wymagań dotyczących lokalizacji przejazdów kolejowo-drogovvych, w szczególności ze względu na wymaganą niweletę przejazdu, jak również zapewnienie wymaganego poziomu widoczności, warunkującego bezpieczeństwo ruchu drogowego i kolejowego. Wzwiązku z tym zakres inwestycji obejmował jego likwidację, na potrzeby której uzyskano następnie niezbędne decyzje administracyjne, wtym decyzję o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej oraz pozwolenie na budowę. Ponowna analiza przeprowadzona przez Wykonawcę realizującego modernizację linii kolejowej nr 8 potwierdziła pienivotne analizy projektowe w zakresie braku możliwości przywrócenia przejazdu na zmodernizowanym odcinku linii kolejowej. Zważywszy na powyższe informujemy, że z uwagi na lokalizację i uwarunkowania techniczne nie ma możliwości przywrócenia przejazdu kolejowo-drogowego w ciągu ul. Nowakowskiego w Warce.

22 lutego 2021

Informacja

Od dnia 23.02.2021 r. zostanie wprowadzony ruch wahadłowy na odcinku około 300 m. ulicami Nowakowskiego i Bielańskiej

19 lutego 2021

Stan pogotowia przeciwpowodziowego

W związku ze wzrostem poziomu wód rzeki Pilicy i Wisły oraz dalszą niekorzystną prognozą Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie w zakresie hydrologii, Burmistrz Warki wprowadza od dnia 19 lutego 2021 r. (piątek) od godziny 1300 na obszarze gminy Warka stan pogotowia przeciwpowodziowego.

 

Zarządzenie Nr SO-USC.0050.34.2021 Burmistrza Warki z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze gminy stanu pogotowia przeciwpowodziowego

17 lutego 2021

Odśnieżanie dachów i chodników wzdłuż posesji

W związku pismem Wojewody Mazowieckiego i obecnie występującymi opadami śniegu przypominamy o obowiązku odśnieżania dachów budynków wielkopowierzchniowych (m.in. hipermarkety, hale targowe, obiekty sportowe, magazyny) oraz oczyszczaniu ze śniegu chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; Obowiązek uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości wynika z art. 5 ust 1, pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku (Dz. U. z 2020r., poz. 1339).

25 stycznia 2021

Infolinia w sprawie szczepień

Mieszkańcy Gminy Warka mogą uzyskać informacje na temat transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień oraz lokalizacji i organizacji punktów szczepień pod numerem telefonów: 48 665 12 31 oraz 48 665 12 22.