Urząd Miejski w Warce

Aktualności

Artykuły

Przejdź do - Bezpłatna mammografia
28 lutego 2020

Bezpłatna mammografia

Bezpłatna mammografia w technologii cyfrowej dla kobiet w wieku 50-69 lat

26 marca 2020 r. - czwartek

Centrum Sportu i Rekreacji 

ul. warszawska 45, Warka

Przejdź do - Komunikat Ministerstwa Zdrowia - co musisz wiedzieć o koronawirusie
11 lutego 2020

Aplikacja mobilna Alarm112

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uruchomiło aplikację mobilną Alarm112, która dostępna jest dla wszystkich obywateli.

Aplikacja dedykowana jest w szczególności osobom głuchym i niedosłyszącym, czasowo pozbawionym możliwości mówienia, jak również osobom znajdującym się w sytuacji zagrożenia, którzy dzięki aplikacji będą mogli w sposób dyskretny skontaktować się z centrum powiadamiania ratunkowego (CPR). Poprzez wybranie w aplikacji odpowiednich piktogramów użytkownicy mogą dokonać zgłoszenia w celu poinformowania odpowiednich służb ratunkowych wraz z określeniem lokalizacji i rodzaju zdarzenia. Po dokonaniu zgłoszenia możliwa jest dwustronna komunikacja pomiędzy operatorem numeru alarmowego i użytkownikiem za pomocą SMS. Z poziomu aplikacji można również zadzwonić na numer alarmowy 112.

Wszystkie zgłoszenia dokonane z poziomu aplikacji Alarm112, w trakcie obsługi których nie ma możliwości nawiązania komunikacji z zgłaszającym, są traktowane jako zgłoszenia zasadne i są przez operatora numeru alarmowego przekazane, zgodnie z obowiązującym katalogiem zdarzeń, do odpowiednich służb. 

5 stycznia 2020

Gospodarka Odpadami

Uwaga !!!

Nastąpiła zmiana rachunku bankowego na który należy wnosić opłaty za odbiór odpadów komunalnych
Od 1 stycznia 2020 r., nowy nr konta ING Bank Śląski 56 1050 1025 1000 0023 5654 0555

Wysokości opłat:

W przypadku odpadów zbieranych i odbieranych w sposób selektywny 19 zł za osobę za miesiąc

W przypadku odpadów zbieranych i odbieranych w sposób nieselektywny 29 zł za osobę za miesiąc

Druk deklaracji do pobrania

 

Tytuł przelewu:
imię i nazwisko osoby która złożyła deklarację,
adres nieruchomości z której odbierane są odpady komunalne
opłata za kwartał ... 2020 r.

Przykład opisu przelewu:
Jan Kowalski
za nieruchomość ul. Biała 1, 05-660 Warka
opłata za kwartał I 2020 r.

Terminy płatności:
do 15 marca za I kwartał; 
do 15 maja za II kwartał; 
do 15 września za III kwartał; 
do 15 listopada za IV kwartał

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW - ROK 2020

Warka miasto rejon I

Warka miasto rejon II

Warka miasto rejon III

Warka miasto rejon IV

Warka wsie rejon I

Warka wsie rejon II

Warka wsie rejon III

Warka wsie rejon IV

Warka wsie rejon V

Warka wsie rejon VI

Warka wsie rejon VII