Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

21 września 2018

Wyprawka szkolna 2018

Informujemy o możliwości skorzystania z pomocy na dofinansowanie zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. – „Wyprawka szkolna”. Wnioski należy składać do dyrektorów szkół do dnia 1 października 2018 r.

 

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego (w tym podręczników do kształcenia specjalnego) lub podręczników do kształcenia w zawodach jest udzielana uczniom:

słabowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszącym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, z autyzmem, w tym zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczającym w roku szkolnym 2018/2019 do szkół dla dzieci i młodzieży do: kl. III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej w branżowej szkole I stopnia, kl. I i II branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum, szkoły specjalnej przyspasabiającej do pracy.

Czytaj więcej o: Wyprawka szkolna 2018
14 września 2018

Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków OKW

Zgłoszenia kandydatów na członków:

  • Obwodowych Komisji Wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania
  • Obwodowych Komisji Wyborczych ustalenia wyników

na terenie Gminy Warka w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. przyjmowane będą w Urzędzie Miejskim w Warce w pokoju Nr 104 w godzinach pracy Urzędu do dnia 21 września 2018 r.  do godz.15:30.

12 września 2018

Dyżury Miejskiej Komisji Wyborczej w Warce

DATA

GODZINY

NAZWISKO

Czwartek 13.09.2018 r.

14-16

Teresa Pawelczyk

Anna Matyjas

Piątek

14.09.2018

8-12

 

Monika Milewska

14-16

Anna Matyjas

16-18

 

Janusz Gwara                         

Marcin Jakubiak                     

Anna Matyjas             

Bożena Michalak                                           

Kamil Piekarniak                    

Witold Piekarniak

Sobota

15.09.2018

8-10

Janusz Gwara                         

Marcin Jakubiak                     

Anna Matyjas             

Bożena Michalak        

Monika Milewska                   

Teresa Pawelczyk        

Kamil Piekarniak                    

Witold Piekarniak

Poniedziałek

17.09.2018

8-12

Anna Matyjas

Monika Milewska

12-16

 

Anna Matyjas

Monika Milewska

16-24

 

Janusz Gwara

Marcin Jakubiak

Anna Matyjas

Bożena Michalak

Teresa Pawelczyk

Kamil Piekarniak

Witold Piekarniak

Wtorek

 

18.09.2018

14-16

Anna Matyjas

Kamil Piekarniak

Środa

 

19.09.2018

14-16

Anna Matyjas

Marcin Jakubiak

Czwartek

 

20.09.2018

14-16

Anna Matyjas

Janusz Gwara

Piątek

 

21.09.2018

14-16

Anna Matyjas

Bożena Michalak

Poniedziałek

 

24.09.2018

14-16

Anna Matyjas

Witold Piekarniak

Wtorek

 

25.09.2018

14-16

Anna Matyjas

Monika Milewska

Środa

 

26.09.2018

12-16

Anna Matyjas

 

16-20

Teresa Pawelczyk

Monika Milewska

Marcin Jakubiak

20-24

Teresa Pawelczyk

Bożena Michalak

Janusz Gwara

7 września 2018

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Warka

W związku z wyłożeniem do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Warka prosimy o zapoznanie się z w/w dokumentem.

http://warka.bipgminy.pl/public/?id=184738 

7 września 2018

Miejscowy Plany Zagospodarowania Przestrzennego

W związku z wyłożeniem do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Warki p.n. „ Ciemniewskiego” prosimy o zapoznanie się z w/w dokumentem.

http://warka.bipgminy.pl/public/?id=184734