Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

30 października 2018

Nieodpłatna pomoc prawna

OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

 
Komu przysługuje:
 1. Osobie z przyznanym świadczeniem z pomocy społecznej (w ciągu ostatnich 12 m-cy) , wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia
  Dokument weryfikacyjny: oryginał lub odpis decyzji o przyznaniu świadczenia
 2. Osobie posiadającej Kartę Dużej Rodziny
  Dokument weryfikacyjny: Ważna Karta Dużej Rodziny
 3. Kombatantom oraz niektórym osobom będącym ofarami represji wojennych i okresu powojennego
  Dokument weryfikacyjny: Zaświadczenie o kombatantach
 4. Weteranom/weteranom poszkodowanym
  Dokument weryfikacyjny: Ważna legitymacja
 5. Osobom, które nie ukończyły 26 roku życia
  Dokument weryfikacyjny: Dokument tożsamości
 6. Osobom, które ukończyły 65 lat
  Dokument weryfikacyjny: Dokument tożsamości
 7. Osobom, które znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty związane z klęską żywiołową, katastrofą naturalną lub awarią techniczną
  Dokument weryfikacyjny: Złożenie oświadczenia
 8. Osobie która jest w ciąży
  Dokument weryfikacyjny: dokument potwierdzający ciążę.

 

Czytaj więcej o: Nieodpłatna pomoc prawna
8 października 2018

Posiedzenie obwodowych komisji wyborczych

Posiedzenia obwodowych komisji wyborczych w gminie Warka odbędą się:

 

 • Komisje ds. przeprowadzenia głosowania - czwartek (11.10.2018 r.) godz. 15:00 budynek OSP Warka ul Farna (1 piętro)
 • Komisje ds. ustalenia wyników głosowania - piątek (12.10.2018 r.) godz. 15:00 budynek OSP Warka ul Farna (1 piętro)
Przejdź do - Wystarczy chcieć! Aktywizacja społeczno-zawodowa
8 października 2018

Wystarczy chcieć! Aktywizacja społeczno-zawodowa

Od 01.09.2018r. firma Navigator International Sp. z o.o. rozpoczęła na terenie województwa Mazowieckiego realizację projektu „Wystarczy chcieć! Aktywizacja społeczno-zawodowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU:

Projekt skierowany jest do 60 osób w wieku od 18 do 64 lat lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na obszarach poniżej progu defaworyzacji (w tym 10% osób niepełnosprawnych i 80% wielokrotnie wykluczonych).

 

Czytaj więcej o: Wystarczy chcieć! Aktywizacja społeczno-zawodowa
28 września 2018

Spotkanie dotyczące dofinansowań do wymiany kotłów grzewczych i termomodernizacji

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie wraz z Ministerstwem Środowiska oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkanie dotyczące realizacji Programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Spotkanie odbędzie się 6 października (sobota) o godz. 18.00
w Centrum Sportu i Rekreacji w Warce (sala imprez).

Podstawowym celem Programu priorytetowego „Czyste Powietrze” jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów
i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza, pochodzących z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

W trakcie spotkania będą udzielane informacje na temat zasad udzielania dofinansowania w ramach Programu priorytetowego „Czyste Powietrze” oraz wskazówki dotyczące wypełniania wniosku m.in. na wymianę kotłów grzewczych i termomodernizację.

Czytaj więcej o: Spotkanie dotyczące dofinansowań do wymiany kotłów grzewczych i termomodernizacji