Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

10 lipca 2019

OGŁOSZENIE BURMISTRZA WARKI

o terminie składania wniosków o przyznanie  dotacji ze środków budżetu Gminy Warka dla rodzinnych ogródków działkowych działających na terenie gminy Warka

Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE BURMISTRZA WARKI
8 lipca 2019

Projekt Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego

Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, w imieniu Zarządu Województwa Mazowieckiego, zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok, najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym. Uwagi i propozycje do projektu można składać od 3 do 17 lipca br.

Czytaj więcej o: Projekt Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego
3 lipca 2019

Zmiany w kursowaniu pociągów na linii nr R8 Warszawa – Skarżysko Kamienna

13 lipca 2019 r. zmieni się rozkład jazdy pociągów oraz autobusów na linii nr 8 Warszawa – Skarżysko Kamienna. Zmiany są spowodowane przesunięciem terminu prac modernizacyjnych odcinka Strzyżyna – Warka. W związku z wymianą urządzeń sterowania ruchem kolejowym w stacji Warszawa Aleje Jerozolimskie i pracami torowymi na odcinku ze stacji Warszawa Służewiec do stacji Warszawa Lotnisko Chopina, duże zmiany na linii będą występować także od 15 lipca.

Czytaj więcej o: Zmiany w kursowaniu pociągów na linii nr R8 Warszawa – Skarżysko Kamienna
2 lipca 2019

Polski Producent Żywności

Stowarzyszenie im. Eugeniusza Kwiatkowskiego z Poznania, organizator inicjatywy, zaprasza do wzięcia udziału w dwudziestej trzeciej edycji Inicjatywy Pozytywistycznej „Polski Producent Żywności”.

Czytaj więcej o: Polski Producent Żywności
1 lipca 2019

Wybory do Mazowieckiej Izby Rolnej 2019

W związku ze zbliżającymi się wyborami do Mazowieckiej Izby Rolniczej Urząd Miejski w Warce przypomina, że osoby które chcą kandydować na członków rad powiatowych izby rolniczej muszą złożyć do Urzędu Miejskiego w Warce w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 lipca 2019 r.  następujące dokumenty ( do pobrania w Urzędzie Miejskim w Warce, w pokoju -100):

  1. Zgłoszenie kandydata,
  2. listy osób popierających zgłoszenie kandydata,
  3. oświadczenie o zgodzie na kandydowanie,
  4. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa umyślne pod rygorem odpowiedzialności z art. 233 §1 kodeksu karnego,
  5. zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
Czytaj więcej o: Wybory do Mazowieckiej Izby Rolnej 2019
1 lipca 2019

Dofinansowanie na wyposażenie bibliotek

Zgodnie z § 11 ust. 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych, publikujemy wykaz szkół, którym zostało udzielone wsparcie finansowe:

Czytaj więcej o: Dofinansowanie na wyposażenie bibliotek