Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

17 października 2017

Ogłoszenie lekarza weterynarii

W związku z pismem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Grójcu , Urząd Miejski w Warce informuje o opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego ROZPORZĄDZENIA NR 2/2017 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W GRÓJCU z dnia 12 października 2017 r. w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego, na którym wystąpiła choroba zakaźna zgnilec amerykański pszczół, sposobu oznakowania i wprowadzania zakazów oraz nakazów na tym obszarze.

11 października 2017

Zapytanie ofertowe

Gmina Warka uprzejmie prosi o złożenie oferty na :
Budowę zatok parkingowych wzdłuż ulicy Polnej w Warce”, 

Opis przedmiotu zamówienia:
Wykonanie zatok parkingowych wzdłuż ulicy Polnej w Warce, zgodnie z dokumentacją projektową, wraz z oznakowaniem zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu.

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe
9 października 2017

Odbiór, transport i utylizacja azbestu z terenu Miasta i Gminy Warka w 2017 r.

Uchwałą Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Nr 2104/17 z dnia 05.09.2017 r., przyznano Gminie Warka dofinansowanie w formie dotacji w wysokości 30.376,28 zł na zadanie pn: ”Odbiór, transport i utylizacja  płyt azbestowych z terenu Miasta i Gminy Warka w 2017 r.”. Dofinansowanie
z środków WFOŚiGW wynosi 30.376,28 zł, co łącznie stanowi 84,99 % kosztu całego zadania.

Do realizacji powyższego zadania Urząd Miejski w Warce w drodze konkursu wyłonił firmę PHUP „Euro-Gaz” Sp.j. Zgórsko, ul. Leśna 48, 26-052 Nowiny, które w 2017 r., będzie odbierało  wyroby zawierające azbest z posesji położonych w Warce, a także z posesji położonych w: Dębnowoli, Michalczewie, Woli Palczewskiej, Palczewie Parceli, Gąskach, Bończy, Grażynie, Piasecznie, Pilicy, Palczewie, Grzegorzewicach, Lechanicach, Murowance, Wrociszewie, Ostrówku, Brankowie, Michałowie Dolnym.

 

Burmistrz Warki
/-/ Dariusz Gizka

Przejdź do - Zapraszamy na Jesienne Targi do Szepietowa
3 października 2017

Zapraszamy na Jesienne Targi do Szepietowa

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie i Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku oraz Nadleśnictwo Rudka pragnie zaprosić wszystkich mieszkańców gminy na Jesienne Targi Ogrodnicze „Jesień w Sadzie i Ogrodzie” i Targi Leśne „Las i My”, które odbędą się 7-8 października w Szepietowie.

Czytaj więcej o: Zapraszamy na Jesienne Targi do Szepietowa
Przejdź do - Dzień Kazimierza Pułaskiego
2 października 2017

Dzień Kazimierza Pułaskiego

Starosta grójecki Marek Ścisłowski oraz dyrektor Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego Iwona Stefaniak zapraszają do uczczenia pamięci polsko-amerykańskiego Bohatera w dniu 11 października br.

Część patriotyczna, z udziałem przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, pocztów sztandarowych oraz młodzieży szkolnej rozpocznie się pod pomnikiem Kazimierza Pułaskiego o godz. 12.00. Zostanie ona poprowadzona przez Kompanię Honorową JW3411 z Ogrodzienic k. Grójca.

Czytaj więcej o: Dzień Kazimierza Pułaskiego
2 października 2017

Świadczenie Wychowawcze 500+

Szanowni Państwo,

Przypominamy o składaniu wniosków o Świadczenie Wychowawcze 500+ na nowy okres zasiłkowy 2017-2018 , który rozpoczął się 1.10.2017r.

Wniosek złożony po miesiącu październiku nie będzie ustalał prawa do świadczenia od początku okresu zasiłkowego, który rozpoczął się 1.10.2017r., a jedynie od miesiąca złożenia wniosku.

Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć w formie papierowej bezpośrednio w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warce przy ul. Wójtowskiej 1 lub drogą elektroniczną poprzez bankowość elektroniczną, Platformę Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS), Portal Emp@tia, ePuap.

W przypadku ubiegania się o świadczenie na pierwsze dziecko brane będą pod uwagę dochody z 2016 roku.