Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

2 kwietnia 2020

Tarcza Antykryzysowa – wsparcie z ZUS

Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach
to główne cele pakietu regulacji, które składają się na Tarczę Antykryzysową. Regulacje te wchodzą w życie 1 kwietnia br. Wśród rozwiązań, które mają zapobiegać skutkom epidemii koronawirusa
w Polsce, jest wsparcie realizowane przez ZUS.

Jakie wsparcie można otrzymać w ZUS?
Zwolnienie małych firm, zgłaszających do 9 osób do ubezpieczeń społecznych, ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r.
Państwo przejmie na 3 miesiące pokrycie składek do ZUS od przedsiębiorców działających przed 1 lutego br. Zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Ze zwolnienia mogą skorzystać także samozatrudnieni z przychodem do 15 681 zł (300% przeciętnego wynagrodzenia), którzy opłacają składki tylko za siebie. Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, FGŚP, FEP. Zarówno przedsiębiorca, jak i pracujące dla niego osoby zachowają prawo do świadczeń zdrowotnych i z ubezpieczeń społecznych za okres zwolnienia ze składek. Przedsiębiorcy opłacający składki na własne ubezpieczenia i osoby z nimi współpracujące zachowują prawo do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa jeżeli były w dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym na 1 lutego 2020 r.
Ze zwolnienia ze składek nie skorzystają firmy, które znajdowały się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r. i nie regulowały należności, w tym składek pobieranych przez ZUS. Wynika to z regulacji UE.

Czytaj więcej o: Tarcza Antykryzysowa – wsparcie z ZUS
31 marca 2020

KOMUNIKAT

W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi liczby osób zarażonych koronawirusem w mieście i gminie Warka uprzejmie informuję, że takie dane nie są przekazywane przez właściwe służby państwowe do organów gmin. Państwowa Inspekcja Sanitarna, która dysponuje takimi danymi publikuje je na swoich stronach internetowych w rozbiciu na obszar poszczególnych powiatów.  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Grójcu w codziennych komunikatach na stronie : http://grojec.psse.waw.pl podaje na bieżąco  sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu grójeckiego związaną z koronawirusem  SARS-CoV-2  wywołującym   zachorowania na COVID -19. Są to jedyne oficjalne dane dotyczące sytuacji epidemiologicznej na terenie powiatu w tym gminy Warka. Organy i służby zwalczające rozprzestrzenianie się koronawirusa apelują o poszanowanie prywatności osób:

 • objętych kwarantanna domową,
 • objętych nadzorem epidemiologicznym,
 • osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia koronawirusem,
 • przypadków potwierdzonych laboratoryjnie.

Jest to również związane z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Ponownie zwracam się do Państwa z ogromną prośbą o przestrzeganie zaleceń służb państwowych i pozostanie w domu!!!

 

 Burmistrz Warki

 /-/ mgr Dariusz Gizka

31 marca 2020

Nabór wniosków w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" edycja 2020

OGŁOSZENIE

Dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warce ogłasza nabór wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2020, współfinansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności
 2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi

- poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

W związku z  powyższym zapraszamy zainteresowanych mieszkańców Gminy Warka do składania Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020 do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Wójtowska 1 lub na adres e-mail: mgops@warka.org.pl w terminie do 6 kwietnia 2020 roku.

Czytaj więcej o: Nabór wniosków w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" edycja 2020
24 marca 2020

Apel Burmistrza

APEL BURNIISTRZA WARKI W obliczu narastającej liczby chorych na COVID-19 w calym kraju, zwracam się do Państwa o zachowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa i ostrożności. Proszę mieszkańców Miasta i Gminy Warka o pozostanie w domach. Jest to jedyny skuteczny sposób aby ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa. Opuszczajmy dom tylko w bardzo ważnych sprawach. Apeluję o przestrzeganie zaleceń służb państwowych. Unikajmy skupisk ludzi! Unikajmy bezpośredniego kontaktu z innymi! Dezynfekujmy ręce! Zachowajmy spokój! Pamiętajmy, że w obecnym czasie liczy się odpowiedzialność za siebie jaki innych. Dziękuję Państwu za Waszą dotychczasową odpowiedzialną postawę i zrozumienie. Wiem, że jest coraz trudniej funkcjonować w obecnej rzeczywistości, ale w poczuciu odpowiedzialności i solidarności wszyscy razem musimy stanąć na wysokości zadania. Jestem pewien, że wspólnie pozytywnie zdamy ten trudny życiowy egzamin.

13 marca 2020

Zmiana organizacji pracy urzędu

Szanowni Państwo          

W związku z zagrożeniem epidemicznym, w Urzędzie Miejskim w Warce wprowadzam zmiany organizacji pracy Urzędu mające na celu zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa.

 1. Obowiązek telefonicznej rejestracji wizyt.
  Przed udaniem się do Urzędu prosimy o telefoniczny kontakt z pracownikiem Urzędu w celu omówienia sprawy i rezerwacji terminu wizyty w Urzędzie pod numerem telefonu 48 665 12 22.
  Zachęcamy do załatwienia sprawy drogą elektroniczną i za pośrednictwem e-usług (e-mail um@warka.org.pl lub przez platformę e-puap skrytka e-puap: /23c59tyhal/skrytka lub /23c59tyhal/SkrytkaESP)
 2. Kasa Urzędu Miejskiego będzie nieczynna.
  Wszelkie należności należy regulować elektronicznie, za pośrednictwem placówki pocztowej bądź banków.
  Rachunek bankowy - 45 1050 1777 1000 0022 0319 9597
  rachunek bankowy odpady komunalne - 56 1050 1025 1000 0023 5654 0555
 3. Ograniczona Strefa dla Klientów.

Osoby odwiedzające Urząd mają dostęp wyłącznie do Biura Obsługi Interesanta na parterze budynku.

  

Powyższe zmiany zostają wprowadzone od 16 marca 2020 r. i będą obowiązywały do odwołania. Z uwagi na wyjątkowe okoliczności prosimy Państwa o wyrozumiałość i dostosowanie się do zasad.

                                                                                                       

Burmistrz Warki

/-/ mgr Dariusz Gizka