Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

14 października 2019

Spotkania informacyjne

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału W spotkaniach informacyjnych, dotyczących aktualnie najważniejszych kwestii W zakresie współpracy Województwa Mazowieckiego 2 organizacjami pozarządowymi. Spotkania odbędą się w II połowie października w siedzibach Delegatur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz w siedzibie Urzędu w Warszawie.

Czytaj więcej o: Spotkania informacyjne
14 października 2019

Ogłoszenie

W związku z realizacją prac wykonywanych przez firmę ,,D-i-N" DORADZTWO i NIERUCHOMOŚCI Rafał Kempski z siedzibą w Bytomiu, ul. Królowej Jadwigi 5/52, 41-902 Bytom, na zlecenie STRABAG Sp. z 0.0. z siedzibą w Pruszkowie ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków na wykonywanie opisów stanu nieruchomości oraz operatów szacunkowych objętych inwestycją pn. „Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz realizację robót LOT B w formule ,,Projektuj i buduj" w ramach projektu POIIŚ 5.1.3 ,,Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie-Radom (LOT A, B, F)- Faza II" na odcinku Linia kolejowa nr 8 od km 38,800 do km 58,100 w dniach 14-19.10.2019r. będą prowadzone prace terenowe związane z opisami stanu nieruchomości ULLK nr 3 (Decyzja nr 50/SPEC/2019 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej) w km od 45+O00 do km 54+900.

Przejdź do - Światowy Dzień Jabłka – działo się w Warce
4 października 2019

Światowy Dzień Jabłka – działo się w Warce

W sobotę 28 września przypadał Światowy Dzień Jabłka. Dla polskich sadowników, szczególnie tych z grójecczyzny, będącej prawdziwym zagłębiem sadowniczym, to szczególny dzień.

Dzięki wspólnej inicjatywie Stowarzyszenia Sady Grójeckie, Powiatu Grójeckiego, Stowarzyszenia W.A.R.K.A., Szlaku Jabłkowego w Warce, Stowarzyszenia Made in Bończa oraz Gminnej Instytucji Kultury „Dworek na Długiej”, w partnerstwie z Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego zorganizowany został w Parku na Winiarach w Warce event z jabłkiem w roli głównej.

Czytaj więcej o: Światowy Dzień Jabłka – działo się w Warce
Przejdź do - Młodzieżowy Sejmik Województwa Mazowieckiego
3 października 2019

Młodzieżowy Sejmik Województwa Mazowieckiego

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informuję, że Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o powołaniu Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Realizację tego zadania w wyniku otwartego konkursu ofert zlecono Fundacji Civis Polonus.

Czytaj więcej o: Młodzieżowy Sejmik Województwa Mazowieckiego
30 września 2019

Pożegnanie

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Zofii Pawelec – wieloletniej Radnej i Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej w Warce.

Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy najgłębszego współczucia.

Burmistrz Warki Dariusz Gizka, Zastępca Burmistrza Warki Teresa Knyzio, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Warce Aldona Rzeźnik, Radni i wszyscy pracownicy Urzędu Miejskiego w Warce.

17 września 2019

Odbiór, transport i utylizacja płyt azbestowych z terenu Miasta i Gminy Warka

Uchwałą Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Nr 497/19 z dnia 23.05.2019 r., przyznano Gminie Warka dofinansowanie w formie dotacji w wysokości 10.852,28 zł na zadanie pn: ”Odbiór, transport i utylizacja  płyt azbestowych z terenu Miasta i Gminy Warka”.

Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW wynosi 10.852,28 zł, co łącznie stanowi 49,99 % kosztu całego zadania.

Do realizacji powyższego zadania Urząd Miejski w Warce w drodze konkursu wyłonił firmę HUBER Wieczorek Hubert, 24-100 Góra Puławska, ul. Powiśle 29, która w 2019 r., odebrała wyroby zawierające azbest z posesji położonych w Warce, a także z posesji położonych w: Dębnowoli, Gąskach, Gośniewicach, Grażynie, Grzegorzewicach, Kalinie, Konarach, Lechanicach, Magierowej Woli, Michalczewie, Michałowie Górnym, Michałowie Parceli, Nowej Wsi, Piasecznie, Prusach, Wichradzu i Zastrużu.

  

Burmistrz Warki

/-/ mgr Dariusz Gizka