Urząd Miejski w Warce

Ochrona przeciwpowodziowa

Na tej stronie zamieszczone zostały informacje dotyczące szeroko pojętej ochrony przeciwpowodziowej, które znajdują się na stronach internetowych urzędów administracji publicznej oraz instytucji państwowych zajmujących się realizacją zadań z tego zakresu.

W Zakładce Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie KLĘSKI ŻYWIOŁOWE znajdują się zagadnienia dotyczące:

Na stronie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej znajdują się kolejne informacje w Zakładkach:

 

Na kolejnej stronie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej www.powodz.gov.pl znajdują się kolejne informacje,
tj. w Zakładce PLANY znajdują się Projekty Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym, a w tym Plan Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla Regionu Wodnego Środkowej Wisły (obejmujący obszar Gminy Warka)