Urząd Miejski w Warce

OGŁOSZENIE BURMISTRZA WARKI

18 lipca 2019

o wynikach naboru w sprawie przyznania  dotacji  ze środków budżetu Gminy Warka dla rodzinnych ogródków działkowych działających na terenie gminy Warka.

 

Burmistrz Warki na podstawie § 2 ust. 3 Uchwały Nr X/68/19 Rady Miejskiej w Warce z dnia 14 czerwca 2019r. w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji ze środków budżetu gminy Warka dla rodzinnych ogródków działkowych działających na terenie gminy Warka, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykorzystania dotacji, niniejszym informuje, iż do udzielenia dotacji ze środków budżetu gminy Warka zostały zakwalifikowane następujące podmioty:

  1. Rodzinny Ogród Działkowy „Winnica 1”
  2. Rodzinny Ogród Działkowy „Winnica Maki”

 

Burmistrz Warki

/-/ mgr Dariusz Gizka