Urząd Miejski w Warce

Stan pogotowia przeciwpowodziowego

27 maja 2019

Wprowadzam od dnia 27 maja 2019 r. (poniedziałek) od godziny 1600 na obszarze gminy Warka stan pogotowia przeciwpowodziowego.