Urząd Miejski w Warce

Konsultacje społeczne w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Warka na lata 2016-2023

20 października 2016

OGŁOSZENIE z dnia 20 października 2016 r.

dotyczące przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Warka na lata 2016-2023”

Burmistrz Warki serdecznie zaprasza mieszkańców Gminy Warka do udziału w konsultacjach społecznych, których przedmiotem jest projekt „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Warka na lata 2016-2023”.

Konsultacje społeczne mają na celu zebranie wniosków i uwag dotyczących projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Warka na lata 2016-2023”.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od dnia 20 października 2016 r. do dnia 3 listopada 2016 r.

Projekt „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Warka na lata 2016-2023” będący przedmiotem konsultacji oraz formularz konsultacji dostępne będą:

  1. na stronie internetowej Urzędu Gminy w Warce www.warka.pl
  2. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Warce w Biurze Obsługi Interesanta

Konsultacje przeprowadzone zostaną:

  1. w formie zapytania ankietowego przeprowadzonego w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Warce pod adresem www.warka.pl
    z możliwością przesłania uwag i wniosków  do projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Warka na lata 2016-2023” drogą mailową na adres: um@warka.org.pl
  2. poprzez złożenie wypełnionego formularza konsultacji w Biurze Obsługi Interesanta (decyduje data wpływu do Urzędu).