Urząd Miejski w Warce

Informacja o Wyborze Wykonawcy Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Warka

1 czerwca 2016

Urząd Miejski w Warce informuje, iż w wyniku procedury o udzielenie zamówienia na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Warka została wybrana oferta firmy AM Expert Aneta Śledź na kwotę 99.800zł brutto.