Urząd Miejski w Warce

Informacja w sprawie dodatku węglowego

18 sierpnia 2022


Wnioski będą  przyjmowane od dnia 26 sierpnia przez  Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Warce (ul. Wójtowska 1) w każdy wtorek i piątek w godz. 9:00-14:00. 

Wnioski można składać osobiście lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
W przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego. Gmina ma maksymalnie miesiąc na wypłatę świadczenia (30 dni). Wnioski złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Dodatek węglowy przeznaczony jest dla gospodarstw domowych, w których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel.

Warunkiem otrzymania dodatku węglowego będzie wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

  1. Dodatek węglowy przysługuje tym, którzy węgiel spalają w kotle, kominku, kozie, ogrzewaczu powietrza, trzonie kuchennym, piecokuchni, kuchni węglowej lub piecu kaflowym. Urządzenia te muszą być zasilane węglem kamiennym, brykietem lub pelletem zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.
  2. Nie ma kryterium dochodowego.
  3. Dodatek węglowy powiązany jest z gospodarstwem domowym. W przypadku złożenia wniosku przez więcej niż jednego członka gospodarstwa, przyznawany będzie pierwszemu z wnioskodawców.
  4. Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy po cenie nie wyższej niż 996,60 brutto za tonę.