Apel do hodowców trzody chlewnej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 lipca 2020

Szanowni Państwo!
Afrykański pomór świń (ASF) to groźna choroba wirusowa, na którą chorują wyłącznie dziki, świniodziki i świnie. Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, stąd choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia, ale jest bardzo szkodliwa dla gospodarki i niebezpieczna dla gospodarstw utrzymujących świnie.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Grójcu przypomina o obowiązku natychmiastowego zgłaszania każdego przypadku padnięcia trzody chlewnej. Zgodnie z §18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. (Dz. Uz 2018, poz. 290 zpóźn. zm.)

„Posiadacz świń informuje urzędowego lekarza weterynarii o każdym przypadku padnięcia świń w gospodarstwie położonym na obszarze ochronnym, obszarze objętym ograniczeniami lub obszarze zagrożenia.

Powiatowy lekarz weterynarii pobiera próbki do badań w kierunku afrykańskiego pomoru świń w gospodarstwach położonych na obszarze ochronnym, obszarze objętym ograniczeniami lub obszarze zagrożenia od świń chorych lub ze świń padłych, u których w wyniku przeprowadzonego badania klinicznego nie można wykluczyć afrykańskiego pomoru świń.


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Grójcu
ul. Mogielnicka 67, 05-600 Grójec
Tel. (48) 664-23-94