Możliwość składania wniosków o oszacowanie szkód powstałych w wyniku wystąpienia deszczu nawalnego i powodzi.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 lipca 2020

       W związku z wystąpieniem na terenie Gminy Warka niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w miesiącu czerwcu 2020 r. deszczu nawalnego oraz powodzi  w wyniku wystąpienia z brzegów rzeki Czarnej i rzeki Pilicy, Urząd Miejski w Warce informuje o możliwości składania wniosków o  oszacowanie szkód powstałych w gospodarstwach rolnych.

      Wnioski o oszacowanie szkód (dostępne na stronie internetowej www.warka.pl lub w Urzędzie Miejskim w Warce) można składać w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Warce (wejście od strony Straży Pożarnej, poziom -1) najpóźniej do dnia 06 lipca 2020 r., wraz z kserokopią wniosku złożonego do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok oraz kserokopią ubezpieczenia upraw (jeśli były ubezpieczone).

Pliki do pobrania