Decyzja Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojnów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 marca 2020

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojnów w sprawie wyłączenia dostępności do urządzeń, obiektów turystycznych i rekreacyjnych na terenie Nadleśnictwa
Chojnów.

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 28 września 1991r.( Dz.U. 2018 poz. 2129 z późn. zm.) oraz odnośnych przepisów dotyczących zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, w celu ograniczenia powstawania dużych skupisk ludzi, które mogą sprzyjać roznoszeniu się wirusa powodującego chorobę COVID-19:

  1. Wstrzymuję do odwołania, dostępność do urządzeń i obiektów turystycznych i rekreacyjnych, takich jak: parkingi, wiaty, wieże widokowe, place zabaw, leśne siłownie i inne, zlokalizowanych na gruntach w zarządzie Nadleśnictwa Chojnów.
  2. Zobowiązuję według właściwości: Zastępcę Nadleśniczego, Inżyniera Nadzoru, Komendanta Straży Leśnej, Leśniczych Nadleśnictwa Chojnów do
    wykonania i egzekwowania decyzji.
  3. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.


Sławomir Mydłowski
Nadleśniczy