Wybory do Mazowieckiej Izby Rolnej 2019

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 lipca 2019

W związku ze zbliżającymi się wyborami do Mazowieckiej Izby Rolniczej Urząd Miejski w Warce przypomina, że osoby które chcą kandydować na członków rad powiatowych izby rolniczej muszą złożyć do Urzędu Miejskiego w Warce w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 lipca 2019 r.  następujące dokumenty ( do pobrania w Urzędzie Miejskim w Warce, w pokoju -100):

  1. Zgłoszenie kandydata,
  2. listy osób popierających zgłoszenie kandydata,
  3. oświadczenie o zgodzie na kandydowanie,
  4. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa umyślne pod rygorem odpowiedzialności z art. 233 §1 kodeksu karnego,
  5. zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

.

Pliki do pobrania