Stan pogotowia przeciwpowodziowego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 maja 2019

Wprowadzam od dnia 27 maja 2019 r. (poniedziałek) od godziny 1600 na obszarze gminy Warka stan pogotowia przeciwpowodziowego.