Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Warka

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 września 2018

W związku z wyłożeniem do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Warka prosimy o zapoznanie się z w/w dokumentem.

http://warka.bipgminy.pl/public/?id=184738