Miejscowy Plany Zagospodarowania Przestrzennego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 września 2018

W związku z wyłożeniem do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Warki p.n. „ Ciemniewskiego” prosimy o zapoznanie się z w/w dokumentem.

http://warka.bipgminy.pl/public/?id=184734