Bezpiecznie na wsi mamy - upadkom zapobiegamy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 lutego 2018

Już po raz ósmy Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje Ogólnopolski Konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych, pn. „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”

Celem konkursu jest promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego, a także popularyzacja wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat. Tegoroczna edycja przebiega pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”, które ma zwrócić uwagę na sposoby zapobiegania najczęściej występującym w gospodarstwach rolnych wypadkom – upadkom osób.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej, w dowolnej technice, w formacie A3, ilustrującej hasło konkursowe. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych w dwóch kategoriach wiekowych: klasy 0-III i klasy IV-VII. Prace należy składać w szkołach do 30 marca 2018 r.

Wszystkie zgłoszone prace ocenią komisje- gminna, regionalna, a następnie najlepsze prace ze wszystkich województw będą oceniane przez Centralną Komisję Konkursową. Prace laureatów każdego ze szczebli będą nagrodzone, a uroczysty finał etapu centralnego odbędzie się w Warszawie, gdzie autorom najciekawszych prac zostaną wręczone nagrody: sprzęt multimedialny ufundowany przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a także zestawy upominków przygotowane przez MRiRW, PIP, patronów konkursu oraz firmy współpracujące.

Pliki do pobrania