Potwierdzenie Profilu Zaufanego ePUAP

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 lutego 2018

21 marca 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Warce został uruchomiony Punkt Potwierdzający Profil Zaufany ePUAP. Punkt zlokalizowany jest w pokoju nr 103 – pierwsze piętro.

Oznacza to, że po jednorazowej wizycie w tutejszym Urzędzie (pełniącego rolę punktu potwierdzającego) klient może założyć i potwierdzić Profil Zaufany. Potwierdzenie tożsamości zajmuje zwykle nie więcej niż kilka lub kilkanaście minut.

Profil Zaufany ePUAP jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości klienta w systemach elektronicznej administracji - to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym. Działa on podobnie jak odręczny podpis - identyfikuje osobę, która ten profil wykorzystuje. Wykorzystując Profil Zaufany klient może załatwić sprawy administracyjne drogą elektroniczną bez konieczności osobistego udania się do Urzędu, 24 godziny na dobę, z dowolnego miejsca.

Aby utworzyć profil zaufany ePUAP należy:

  1. Założyć konto na stronie www.epuap.gov.pl.
  2. Wypełnić i wysłać wniosek o potwierdzenie Profilu Zaufanego ePUAP w postaci elektronicznej.
  3. W okresie do 14 dni od daty przesłania wniosku, zgłosić się do Punktu Potwierdzającego (np. do Urzędu Miejskiego w Warce) w celu potwierdzenia Profilu Zaufanego ePUAP. Punkt Potwierdzający stwierdza tożsamość osoby wnioskującej na podstawie dowodu osobistego albo paszportu. Potwierdzenie tożsamości zajmuje zwykle nie więcej, niż kilka lub kilkanaście minut.

Uwaga: Jeżeli w okresie 14 dni od daty złożenia wniosku osoba wnioskująca nie zgłosi się do punktu potwierdzającego w celu potwierdzenia profilu zaufanego ePUAP, wniosek ten uważa się za bezskuteczny.

Od 21 marca 2017 r. powyższe czynności mogą być realizowane w uruchomionym Punkcie  Potwierdzającym Profil Zaufany ePUAP w Urzędzie Miejskim w Warce – pok. Nr 103.

Korzyści z posiadania PROFILU ZAUFANEGO:

  • Profil Zaufany to podpis elektroniczny, który nie wymaga instalowania dodatkowego oprogramowania czy korzystania z dodatkowych urządzeń.
  • Profil Zaufany jest bezpłatny.
  • Profil Zaufany pozwala na załatwienie wielu spraw administracyjnych bez wychodzenia z domu.
  • Profil Zaufany ważny jest przez trzy lata od momentu jego potwierdzenia. 

Szczegółowe informacje dotyczące platformy ePUAP oraz Profilu Zaufanego można znaleźć na stronie www.epuap.gov.pl