Odbiór, transport i utylizacja azbestu z terenu Miasta i Gminy Warka w 2017 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 października 2017

Uchwałą Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Nr 2104/17 z dnia 05.09.2017 r., przyznano Gminie Warka dofinansowanie w formie dotacji w wysokości 30.376,28 zł na zadanie pn: ”Odbiór, transport i utylizacja  płyt azbestowych z terenu Miasta i Gminy Warka w 2017 r.”. Dofinansowanie
z środków WFOŚiGW wynosi 30.376,28 zł, co łącznie stanowi 84,99 % kosztu całego zadania.

Do realizacji powyższego zadania Urząd Miejski w Warce w drodze konkursu wyłonił firmę PHUP „Euro-Gaz” Sp.j. Zgórsko, ul. Leśna 48, 26-052 Nowiny, które w 2017 r., będzie odbierało  wyroby zawierające azbest z posesji położonych w Warce, a także z posesji położonych w: Dębnowoli, Michalczewie, Woli Palczewskiej, Palczewie Parceli, Gąskach, Bończy, Grażynie, Piasecznie, Pilicy, Palczewie, Grzegorzewicach, Lechanicach, Murowance, Wrociszewie, Ostrówku, Brankowie, Michałowie Dolnym.

 

Burmistrz Warki
/-/ Dariusz Gizka