Zaproszenie na bezpłatne szkolenia komputerowe dla mieszkańców

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 kwietnia 2017

Fundacja Promocji i Rozwoju Gmin Polskich Smart Gmina z siedzibą w Warszawie przedłuża nabór  zgłoszeń na bezpłatne kursy w zakresie doskonalenia umiejętności  korzystania z technologii informacyjno komunikacyjnych w ramach Osi priorytetowej 10.2 Kompetencje kluczowe osób dorosłych, Mazowieckiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

.