Informacja dotycząca możliwości dofinansowania na wymianę pieca

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 marca 2017

Gmina Warka przygotowuje się do programu zakładającego dofinansowanie wymiany starych pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Warka. Obecnie zbierane będą ankiety mające na celu przeprowadzenie rozeznania w zakresie zainteresowania mieszkańców tą formą wsparcia.

Planowane jest uruchomienie naboru pod koniec 2017 roku, w ramach którego będzie można starać się o dofinansowanie na:

  • wymianę kotłów węglowych na gazowe, olejowe lub opalane biomasą np. drewno, pelety drzewne i agropelety.
  • wymianę kotłów gazowych lub olejowych na kotły o wyższej sprawności wytwarzania ciepła

Nie ma możliwości dofinansowania do nowych kotłów węglowych i kotłów na ekogroszek.  Dofinansowaniu nie podlegają już zrealizowane modernizacje.

 

NA CO DOFINANSOWANIE:

Koszty objęte dofinansowaniem: koszt kotła (z elementami dodatkowymi tj. zasobnikiem c.w.u., podajnikiem) oraz koszt czujnika tlenku węgla (czadu).

Dofinansowanie nie obejmuje kosztów innych niż zakup kotła oraz czujnika tlenku węgla (tj. kosztów instalacji, demontażu i montażu, przyłączy, rozruchu, nadzoru itp.) 

 

ODBIORCY:

Program skierowany będzie do osób fizycznych mieszkających na terenie Gminy Warka, posiadających prawo do dysponowania nieruchomością położoną na terenie Gminy Warka, na której planowana jest modernizacja.

 

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA:

Program Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska zakłada:

- 75% dotacji, maksymalnie 5 tyś. zł na zakup jednego pieca. Pozostałe koszty pokrywa właściciel nieruchomości na której jest realizowana inwestycja.

 

ZGŁOSZENIA I REALIZACJA:

W przypadku zainteresowania mieszkańców nabór na indywidualne wnioski mieszkańców będzie prowadzony pod koniec 2017 roku. Informacja o możliwości realizacji zależna jest od terminów naborów ogłaszanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Realizacja zadania uzależniona jest od otrzymania dofinansowania przez Gminę ze środków WFOŚiGW.  Na dofinansowanie mają największą szansę te wnioski, które wykazują wysokie ograniczenie emisji dwutlenku węgla i pyłów. Wysoko punktowane są wymiany kotłów na biomasę i następnie na wymiana na kocioł gazowy lub olejowy.

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o wypełnienie ankiety i dostarczenie jej do 30 kwietnia 2017r. do Urzędu Miejskiego w Warce.

Pliki do pobrania