Pomoc dla Ukrainy

Konsultacje społeczne w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Warka na lata 2016-2023

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 października 2016

OGŁOSZENIE z dnia 20 października 2016 r.

dotyczące przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Warka na lata 2016-2023”

Burmistrz Warki serdecznie zaprasza mieszkańców Gminy Warka do udziału w konsultacjach społecznych, których przedmiotem jest projekt „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Warka na lata 2016-2023”.

Konsultacje społeczne mają na celu zebranie wniosków i uwag dotyczących projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Warka na lata 2016-2023”.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od dnia 20 października 2016 r. do dnia 3 listopada 2016 r.

 • W konsultacjach mogą uczestniczyć pełnoletni mieszkańcy Gminy Warka.
 • Udział w konsultacjach jest dobrowolny i polega na przekazaniu przez mieszkańców opinii i uwag do projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Warka na lata 2016-2023” na wypełnionym formularzu konsultacji.
 • Opinie i uwagi zgłoszone na formularzu konsultacji anonimowo nie będą rozpatrywane.
 • Nieprzedstawienie opinii i uwag w terminie do 3 listopada 2016 r. oznacza rezygnację z prawa do ich wyrażenia.

Projekt „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Warka na lata 2016-2023” będący przedmiotem konsultacji oraz formularz konsultacji dostępne będą:

 1. na stronie internetowej Urzędu Gminy w Warce www.warka.pl
 2. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Warce w Biurze Obsługi Interesanta

Konsultacje przeprowadzone zostaną:

 1. w formie zapytania ankietowego przeprowadzonego w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Warce pod adresem www.warka.pl
  z możliwością przesłania uwag i wniosków  do projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Warka na lata 2016-2023” drogą mailową na adres: um@warka.org.pl
 2. poprzez złożenie wypełnionego formularza konsultacji w Biurze Obsługi Interesanta (decyduje data wpływu do Urzędu).