Rzeczpospolita Polska Unia Europejska

Prośba o wypełnienie druku zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 marca 2023

Urząd Miejski w Warce zwraca się z prośbą o wypełnienie druku zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków i złożenie powyższego druku do Urzędu Miejskiego w Warce.

W przypadku niezłożenia zgłoszenia Urząd będzie zobowiązany do samodzielnego zebrania danych (w formie kontroli na terenie Państwa posesji) w zakresie posiadanego zbiornika na nieczystości ciekłe/przydomowej oczyszczalni ścieków.

Prosimy o dostarczenie wypełnionego i podpisanego druku zgłoszenia do:

• Urzędu Miejskiego w Warce – Biuro Obsługi Interesanta

• pocztą na adres: Urząd Miejski w Warce, Pl. St. Czarnieckiego 1, 05-660 Warka

Pliki do pobrania