Rzeczpospolita Polska Unia Europejska

OGŁOSZENIE BURMISTRZA WARKI

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 marca 2023

o terminie składania wniosków o przyznanie  dotacji  ze środków budżetu Gminy Warka na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie gminy Warka.

Burmistrz Warki na podstawie § 7 ust. 2 Uchwały Nr LXX/492/23 Rady Miejskiej w Warce z dnia 16 lutego 2023r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie gminy Warka, niniejszym informuje, że wnioski o dotację należy składać w terminie do dnia 10 marca 2023r.
w Urzędzie Miejskim w Warce, Pl. St. Czarnieckiego 1.

Ubiegając się o dotację, wniosek należy złożyć według wzoru stanowiącego załącznik do uchwały Nr LXX/492/23 Rady Miejskiej w Warce z dnia 16 lutego 2023r.