Rzeczpospolita Polska Unia Europejska

OGŁOSZENIE BURMISTRZA WARKI

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 marca 2023

o terminie składania wniosków o przyznanie  dotacji  ze środków budżetu Gminy Warka dla rodzinnych ogródków działkowych działających na terenie gminy Warka

Burmistrz Warki na podstawie § 2 ust. 3 Uchwały Nr X/68/19 Rady Miejskiej w Warce z dnia 14 czerwca 2019r. w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji ze środków budżetu gminy Warka dla rodzinnych ogródków działkowych działających na terenie gminy Warka, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykorzystania dotacji, niniejszym informuje, że wnioski o dotację należy składać w terminie do dnia 10 marca 2023r. w Urzędzie Miejskim w Warce, Pl. St. Czarnieckiego 1.