Rzeczpospolita Polska Unia Europejska

EKOSCHEMATY – nowy rodzaj płatności dla rolników !!!

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 lutego 2023

Od 15 marca 2023 roku zostanie uruchomione dodatkowe wsparcie finansowe dla rolników w postaci tzw. ekoschematów. Jest to grupa nowych działań zachęcających rolników do podejmowania inicjatyw korzystnych dla środowiska, klimatu i dobrostanu zwierząt. Ich wprowadzenie jest związane z wejściem w życie Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Ekoschematy będą jednorocznymi zobowiązaniami, dobrowolnie deklarowanymi przez rolników we wnioskach o płatności bezpośrednie. Ich zadaniem będzie wywieranie korzystnego wpływu na nasze gleby, które w ostatnich latach uległy pogorszeniu w związku z postępującymi zmianami klimatycznymi. Realizacja proponowanych praktyk w sposób szczególny promuje działania wywierające pozytywny wpływ na glebę i dąży do efektywnego zarządzania jej składnikami odżywczymi, zapewniając optymalne plonowanie roślin uprawnych. Dlatego zachęcamy rolników do korzystania z tej formy wsparcia finansowego.

Produkcja rolna, wsparta troską o środowisko, jest wyzwaniem współczesnego rolnictwa, dlatego takie praktyki są szczególnie doceniane i pożyteczne zarówno dla rolników, jak i coraz bardziej świadomych konsumentów.

Dla rolników została przygotowana szeroka oferta, dzięki której gospodarstwa rolne będą mogły zaangażować się w działania na rzecz ochrony środowiska i klimatu i jednocześnie uzyskać dodatkowe wsparcie finansowe.

W ramach PS WPR 2023-2027 zaplanowano następujące rodzaje Ekoschematów:

 • Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi
 • Obszary z roślinami miododajnymi
 • Prowadzenie produkcji roślinnej w systemie Integrowanej Produkcji Roślin
 • Biologiczna ochrona upraw
 • Retencjonowanie wody na TUZ
 • Dobrostan zwierząt

Rolnictwo węglowe to najbardziej rozbudowany ekoschemat, w ramach którego rolnicy będą mogli zdecydować się na realizację następujących praktyk: 

 • międzyplony ozime/wsiewki śródplonowe,
 • opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia, zróżnicowana struktura upraw,
 • wymieszanie obornika na gruntach ornych w ciągu 12 godzin od aplikacji,
 • stosowanie płynnych nawozów naturalnych innymi metodami niż rozbryzgowo na gruntach ornych i trwałych użytkach zielonych,
 • uproszczone systemy uprawy
 • wymieszanie słomy z glebą

Ekoschemat Dobrostan zwierząt skierowany jest od 2023 r. do szerszej grupy hodowców (konie, kozy, drób). Dzięki poszerzonej płatności o system punktowy, rolnicy mogą uzyskać wyższą płatność niż w latach ubiegłych.

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza wszystkich zainteresowanych Ekoschematami na szkolenia, w trakcie których zostaną szczegółowo omówione warunki korzystania z tych płatności. Nasi doradcy pomogą również w wypełnieniu wniosków i wyjaśnią wszelkie wątpliwości (tel. 48 664 32 31).