Pomoc dla Ukrainy

Badania ankietowe GUS

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 stycznia 2023

Główny Urząd Statystyczny od wielu lat realizuje na terenie województwa mazowieckiego badania statystyczne za pośrednictwem ankieterów Urzędu Statystycznego w Warszawie.

W 2023 r. ankieterzy będą kontaktowali się telefonicznie lub osobiście z gospodarstwami domowymi, które zostały wylosowane do wzięcia udziału w danym badaniu ankietowym.

Więcej informacji >>

Na górze grafiki umieszczono logo Urzędu Statystycznego w Warszawie. Grafika przedstawia zestawienie statystycznych badań ankietowych realizowanych w 2023 roku.  Przez cały rok, co miesiąc w wylosowanych gospodarstwach domowych realizowane jest Badanie budżetów gospodarstw domowych, Badanie kondycji gospodarstw domowych oraz Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności. Przez cały rok jest też realizowane Badanie budżetu czasu ludności. To badanie jest prowadzone raz na 10 lat. W poszczególnych miesiącach realizowane są również inne badania:  - styczeń: Uczestnictwo w podróżach krajowych/zagranicznych, Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym - kwiecień: Uczestnictwo w podróżach krajowych/zagranicznych, Europejskie Badanie Warunków Życia Ludności, Wykorzystywanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych  - maj: Europejskie Badanie Warunków Życia Ludności, Wykorzystywanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych  - czerwiec: Europejskie Badanie Warunków Życia Ludności, Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego, Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych - lipiec: Uczestnictwo w podróżach krajowych/zagranicznych, Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych - sierpień: Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych, Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym - październik: Uczestnictwo w podróżach krajowych/zagranicznych - grudzień: Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego, Badanie pogłowia bydła, owiec, drobiu oraz produkcji zwierzęcej Na dole strony grafiki zamieszczono oznaczenie kont Twitter: @Warszawa_STAT i Facebook: @UrzadStatystycznywWarszawie oraz adres strony internetowej: warszawa.stat.gov.pl.