Pomoc dla Ukrainy

Ankieta do Lokalnej Strategii Rozwoju

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 września 2022

Stowarzyszenie LGD Jabłkowa Kraina przygotowuje Lokalną Strategię Rozwoju (LSR) na lata 2023-2027. Za nami spotkania konsultacyjne. Kolejny etap Ankieta intranetowa. Naszym zamiarem jest włączenie jak największej liczby mieszkańców i przedstawicieli podmiotów funkcjonujących na obszarze LGD w proces budowy strategii. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejs32zmLPQve7DHwgHW8FBP1wgD5ceBo9J5MOny2wVsL3rgw/viewform

Niniejsza ankieta – mamy taką nadzieję – będzie kolejną okazją do zgłoszenia ocen, poglądów oraz propozycji, które sprawią, że autorami strategii będzie szeroka rzesza ludzi zainteresowanych rozwojem obszaru LGD.

Ankieta jest anonimowa, a uzyskane informacje, poglądy, oceny i propozycje zostaną wykorzystane w procesie budowy nowej LSR.

Uprzejmie proszę o poświęcenie kilkunastu minut i udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu ankiety. Prośba o postępowanie zgodnie ze wskazówkami znajdującymi się pod pytaniami.

Ankieta trwa do 20.10.2022r.