Pomoc dla Ukrainy

Komunikat Burmistrza Warki

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 lipca 2022

Stosownie do pisma Wojewody Mazowieckiego l.dz. WBZK-III.642.1.2022 z dnia 07 lipca 2022 r. Burmistrz Warki uprzejmie informuje, że w dniu 1 sierpnia 2022 r. o godz. 17.00 na terenie miasta i gminy Warka dla upamiętnienia obchodów 78. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, w celu oddania hołdu i uczczenia pamięci bohaterskich żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego oraz mieszkańców stolicy poległych i pomordowanych w czasie Powstania Warszawskiego, w tradycyjny już sposób na budynkach remiz OSP uruchomione zostaną syreny alarmowe w formie sygnału dźwiękowego trwającego 1 minutę.

Włączenie syren alarmowych będzie spełniało również cel ćwiczebny, stanowiący sprawdzian działania systemów alarmowania i powiadamiania ludności o zagrożeniach, dokonany w trybie § 10 ust. 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. z 2013 r. poz. 96).

Po usłyszeniu sygnału proszę o zachowanie spokoju i niepodejmowanie żadnych działań wnikających z komunikatu.

W załączeniu zarządzenie Burmistrza Warki (.pdf 64 KB)