Prośba o wypełnienie ankiety - E-CENTRA

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 grudnia 2015

Szanowni Państwo,

Nasza Gmina w odpowiedzi na zapotrzebowanie mieszkańców na bezpłatne szkolenia kompetencji cyfrowych przystąpiła do przygotowania lokalnej diagnozy zasobów i potrzeb niezbędnej do podpisania porozumienia oraz złożenia wniosku o dofinansowanie projektu na konkurs ogłoszony w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Mając powyższe na uwadze prosimy o wypełnienie ankiety pod adresem http://www.ankietka.pl/ankieta/210368/ankieta-gmina-warka.html