Prace obserwacyjno – pomiarowe w ramach kolejnego cyklu (lata 2020-2021) Monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych realizowane w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 maja 2021

Główny Inspektor Ochrony Środowiska informuje iż w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska na terenach lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa będą prowadzone prace obserwacyjno – pomiarowe zwierząt, roślin, siedlisk przyrodniczych.
W związku z wykonywaniem ww. zadania prosimy o umożliwienie osobom upoważnionym przez Wykonawcę do wykonywania obserwacji i pomiarów na terenach stanowiących lasy prywatne.

.