Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 lutego 2021

Gmina Warka ogłasza przetarg na sprzedaż:

niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Warka, położonej  w m. Warka, przy ul. Jana Chryzostoma Paska i ul.Dereniowej gm. Warka

 Przetarg odbędzie się dnia 15 marca 2021 r. o godz.  1230 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Warce, Pl. St. Czarnieckiego 1

ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym