Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie miasta i gminy Warka

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 listopada 2020

                                                          

W związku z uzyskaną dotacją ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”

Urząd Miejski w Warce przystępuje do realizacji zadania :

„Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie miasta i gminy Warka”

 

SCHEMAT REALIZACJI ZADANIA :

  1. Do Mieszkańców Miasta i Gminy zostaną dostarczone przez osobę do tego upoważnioną ankiety do wypełnienia wraz z instrukcją prawidłowego wypełnienia oraz ulotką informacyjną. Zostanie również podany nr tel. do Wykonawcy, który w razie potrzeby udzieli wszelkich informacji odnośnie prawidłowego wypełnienia ankiety.

  2. Ankieta będzie również dostępna na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Warce.

  3. Wypełnione ankiety należy dostarczyć do Urzędu. Ponadto ankiety można przesłać na adres mailowy: piece@warka.org.pl.

Rolą mieszkańców w realizacji zadania jest rzetelne i terminowe wypełnienie ankiet.

Bardzo istotne jest, aby wypełnioną ankietę zwrócić w ciągu 7 dni od dnia jej otrzymania.

 

!!! WYPEŁNIENIE ANKIETY JEST OBOWIĄZKOWE !!!

KORZYŚCI wynikające z realizacji zadania:

  • Możliwość wymiany źródła energii z dofinansowaniem w perspektywie dofinansowań 2014-2020 oraz perspektywie 2021-2027 z tradycyjnych na OZE

  • Możliwość dofinansowania do termomodernizacji budynku w perspektywie do roku 2027

  • Poprawa stanu technicznego budynków przez co wzrost ich wartości

  • Poprawa jakości powietrza atmosferycznego i zmniejszona z tym związana zachorowalność Mieszkańców

 

Podstawą prawną inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy jest Program Ochrony Powietrza dla województwa mazowieckiego ( Uchwała nr 115/2020 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 września 2020 r). Zgodnie z dokumentem mieszkańcy województwa zobligowani są do współpracy z gminą w zakresie inwentaryzacji i wymianie źródeł ciepła. Gmina natomiast jest zobligowana do przeprowadzenia inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła do 31.12.2021 roku.

Wykonawcą powyższego zadania jest Pani Katarzyna Charytoniuk.

Inwentaryzator będzie posiadał identyfikator z imieniem i nazwiskiem oraz upoważnienie wystawione przez Urząd Miejski w Warce.

Wykonawca będzie roznosić ankiety również w dni wolne od pracy oraz dni świąteczne.

 

Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie miasta i gminy Warka” zrealizowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”