Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

22 lipca 2016

WARECKA DRUŻYNA W MIĘDZYNARODOWYM TURNIEJU PIŁKARSKIM!

Pierwszy raz w historii lokalnego sportu, Warka weźmie udział w IX Międzynarodowym Turnieju Piłkarskim o Puchar Małego Powstańca w Warszawie.

Zarys powstańca i Kolumna Zygmuny III Wazy oraz młody piłkarz

Czytaj więcej o: WARECKA DRUŻYNA W MIĘDZYNARODOWYM TURNIEJU PIŁKARSKIM!
24 maja 2016

Budowa linii elektroenergetycznej 400kV

Na spotkaniu w dniu 16 maja 2016r. profesor Andrzej Kraszewski moderator Grupy Roboczej, dokonał prezentacji wyników analizy wielokryterialnej przeprowadzonej dla pięciu proponowanych wariantów korytarza linii 400kV Kozienice-Ołtarzew. Najwięcej punktów otrzymał wariant „DK 50/A2” przecinający m.in. teren gminy Warka przez miejscowości Stara Warka, Kalina, Piaseczno, Gąski, Hornigi, Gośniewice, Michalczew.

Czytaj więcej o: Budowa linii elektroenergetycznej 400kV
21 lipca 2016

Ochrona Danych Osobowych

Zgodnie z art. 36a ust 3 ustawy o ochronie danych osobowych /t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922/ w Urzędzie Miejskim w Warce prowadzony jest jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych przez administratora danych , którym jest Burmistrz Warki. Rejestr jest dostępny do wglądu u Administratora Bezpieczeństwa Informacji Pani Anny Matyjas w siedzibie Urzędu  Miasta w Warce pl. Stefana Czarnieckiego 1 pok. 103.

8 lipca 2016

Demontaż, odbiór, transport i utylizacja azbestu z terenu Miasta i Gminy Warka

Uchwałą Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Nr 268/16 z dnia 15.03.2016 r. przyznano dofinansowanie w formie dotacji w wysokości do 39.124,48 zł. na zadanie pn.: ”Demontaż, odbiór, transport i utylizacja  płyt azbestowych z terenu Miasta i Gminy Warka” ze środków WFOŚiGW, co łącznie stanowi 85 % kosztu całego zadania.

Czytaj więcej o: Demontaż, odbiór, transport i utylizacja azbestu z terenu Miasta i Gminy Warka
Przejdź do - Konkurs plastyczny „MOJE MIASTO W PRZYSZŁOŚCI”
7 lipca 2016

Konkurs plastyczny „MOJE MIASTO W PRZYSZŁOŚCI”

loga Funduszy Europejskich Warki Mazowsza Unii Europejskiej

 

Urząd Miejski w Warce zaprasza dzieci i młodzież z Gminy Warka do udziału w konkursie plastycznym pt. „Moje miasto w przyszłości”

Termin zgłoszeń prac – 27 lipca. Szczegółowe informacje w Regulaminie i w Gminnej Instytucji Kultury „Dworek na Długiej”

Konkurs organizowany jest w ramach opracowywania Programu Rewitalizacji dla Gminy Warka.

Czytaj więcej o: Konkurs plastyczny „MOJE MIASTO W PRZYSZŁOŚCI”
6 lipca 2016

Rewitalizacja gminy Warka

Burmistrz Warki zwraca się z prośbą do mieszkańców Warki, o wypełnienie anonimowej ankiety, której celem jest poznanie opinii na temat potrzeb i oczekiwanych działań, mających na celu społeczno-gospodarcze ożywienie gminy – w szczególności obszarów zaniedbanych. Wyniki ankiety posłużą do opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Warka na lata 2016-2023.

Wypełnienie zajmuje ok. 10 minut.

 

Aby wypełnić ankietę prosimy wejść w link

https://docs.google.com/forms/d/1Bfr-Nrs8LTIAq_bOqXKcVNJ1_Sb0qlAlPqZDnJhmzaU/viewform