Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Przejdź do - Urząd Miejski w Warce wyróżniony!
8 grudnia 2016

Urząd Miejski w Warce wyróżniony!

Urząd Miejski w Warce otrzymał Certyfikat Miejsca Przyjaznego Seniorom. To wyróżnienie przysługuje za wyjątkowe wychodzenie naprzeciw potrzebom osób starszych. Honorowy certyfikat, na Święcie Społeczników Powiatu Grójeckiego 25 listopada w Hotelu Chynów, odebrał Burmistrz Warki Dariusz Gizka wraz z Wiceburmistrz Teresą Knyzio.

Czytaj więcej o: Urząd Miejski w Warce wyróżniony!
1 grudnia 2016

Rusza pomoc dla rolników

Producenci rolni poszkodowani W wyniku tegorocznejsuszy, gradobicia, huraganu, deszczu nawalnego lub ujemnych skutków przezimowania w przypadku gdy szkody w danej uprawie wynoszą co najmniej 50% i mniej niż 70% lub szkody powstały na powierzchni co najmniej 50% i mniej niż 70% upraw W szkłamiach i tunelach foliowych mogą składać od dnia 29 listopada 2016 r. do dnia 5 grudnia 2016 r. do biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego wnioski o udzielenie pomocy.

Strona internetowa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

28 listopada 2016

Otwarty konkurs „MALUCH plus” 2017

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uprzejmie informuję, że 21 listopada 2016 r. został ogłoszony Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch plus” 2017.

Jednocześnie chciałabym podkreślić, że podmioty (w tym gminy) zainteresowane tworzeniem nowych miejsc opieki, a także pozyskaniem dofinansowania do bieżącego funkcjonowania miejsc mogą pozyskać środki na ten cel nie tylko ze środków Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch plus ” 2017, ale również ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego lub Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego W ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.

Pytania dotyczące programu można kierować do właściwych urzędów wojewódzkich (numery telefonów na stronach internetowych urzędów) lub do pracowników Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:
Dorota Marciniak-Budecka tel. 22 529-06-73
http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-nad-dzieckiem-w-wieku-do-lat-trzech/resortowy-pogram-maluch-plus/rok-2017/ogloszenie-o-konkursie/ 

22 listopada 2016

INFORMACJA

Gmina Warka informuje, iż w 2016 r., zadanie pn.: „Rozbudowa ulicy Cmentarnej oraz budowa ulicy od ul. Cmentarnej do ulicy Ledóchowskiego w Warce - etap I", było realizowane z udziałem dofinansowania ze środków budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pn.: „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019". Wysokość dofinansowania wyniosła 50% kosztów kwalifikowanych, co stanowi kwotę 391 086,00 zł.

Czytaj więcej o: INFORMACJA
21 listopada 2016

Debata społeczna dotycząca bezpieczeństwa

Zapraszamy mieszkańców miasta i powiatu grójeckiego do udziału w debacie społecznej dotyczącej bezpieczeństwa

w dniu 24 listopada 2016 roku o godzinie 14.00 w Grójeckim Ośrodku Kultury przy ul. Józefa Piłsudskiego 3


Porozmawiamy o:

  • realizacji wniosków z debaty powiatowej
  • aplikacji „Moja Komenda”
  • Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa
  • jak być widocznym i bezpiecznym na drodze
Czytaj więcej o: Debata społeczna dotycząca bezpieczeństwa